Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning

Doktorandanställningen har sin utgångspunkt i ett forskningsprojekt om människors villighet att minska sin klimatpåverkan från privatkonsumtion, vad som hindrar och möjliggör omställning och om hälsans roll som motivation till klimatomställning och relaterade beteendeförändringar. Doktorandprojektet har fokus på klimatförändringar, hälsa, beteendeförändringar samt hälso- och riskkommunikation och ska bland annat bidra till att fylla kunskapsgap om hur området kan kommuniceras för att öka villigheten till förändring av privatkonsumtion som kan leda till substantiell minskning av klimatpåverkan. I projektet ska en teoretisk modell för klimatkommunikation utarbetas

Behörighet

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande måste ha en magisterexamen i ett ämne som är relaterat till folkhälsovetenskap och/eller medie-och kommunikationsvetenskap. Utbildning från båda kunskapsområdena ses som en merit liksom kunskap inom klimatförändringar och hälsa. Goda färdigheter i kvalitativa metoder är nödvändigt, liksom god språklig förmåga på svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan skrivs på svenska och görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro. En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev som sammanfattar din bakgrund och utbildning, ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500
  • CV/meritförteckning
  • Examensbevis
  • Uppsatser/övriga publikationer
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
  • Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokumenten ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format.

Bedömning

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand relevanta meriterande färdigheter och tidigare studieresultat att bedömas, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga). Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-693-19
Kontakt
  • Maria Nilsson, +4690 786 60 14
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-26
Sista ansökningsdag 2019-05-20

Tillbaka till lediga jobb