Umeå universitet, Pedagogiska institutionen

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Beskrivning
Pedagogiska institutionen söker en/flera vikarierande universitetslektor/-er med intresse av att arbeta med institutionens utbildningsverksamhet och uppdrag som är främst kopplade till Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Uppdragen har en hög grad av allmändidaktisk karaktär där institutionen både har kursansvar för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och medverkar i sådana kurser där andra institutioner har kursansvaret. Institutionen är även engagerad i uppdrag mot ämnesutbildningen inom idrott, samhällsvetenskapliga ämnen och specialpedagogik. Anställningarna är vikariat på heltid under perioden 190815-200214 med placeringsort Umeå.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller motsvarande.

Bedömningsgrunderna och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik/pedagogiskt arbete med inriktning mot det allmändidaktiska området. Särskild vikt fästs vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet. Stor vikt fästs vid forskningsmeriter inom området från de senaste fem åren samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det aktuella området. Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Meriterande är att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Pedagogiska institutionen eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Därför välkomnar vi personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Ansökan
Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida här.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-02-14
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190815
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-679-19
Kontakt
  • Simon Wolming, 090-7865302
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-25
Sista ansökningsdag 2019-05-16

Tillbaka till lediga jobb