Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en doktorandkandidat med masterexamen eller civilingenjörsexamen i matematisk statistik, datavetenskap eller motsvarande och ett särskilt intresse för kemikalier och människors hälsa. Du kommer att arbeta i ett stort nätverk av europeiska forskare i projekt som syftar till att ta fram modeller och system för att identifiera hormonstörande kemikalier. Vår specifika uppgift är att ta fram statistiska modeller för att kunna förutsäga biologiska effekter samt halter och fördelning av kemikalier i människa och andra exponerade organismer. Sista ansökningsdag är 2019-05-21.

Doktorandanställningen är kopplad till två stora europeiska forskningsprojekt; ”Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental NeuroToxicity” och “Generation Of NoveL, Integrated and Internationally Harmonised Approaches for Testing Metabolism Disrupting Compounds”. Projekten involverar flera forskningsfält inklusive statistisk modellering, machine learning, beräkningsvetenskap, toxikologi, epidemiologi och miljökemi.

Vår del i projekten är framförallt att utveckla datadrivna klassificeringsverktyg (t.ex. via machine learning och traditionella statistiska metoder) som gör det möjligt att prediktera kemikaliers påverkan på metabola system och hjärnans utveckling och funktion. Stora datamängder kommer att genereras i projekten där vi är ansvariga för modellutveckling och tolkning. Vi ska även utveckla så-kallade fysiologiskt baserad toxikokinetisk modellering (PBTK) med syfte att ta fram tidsupplöst data för distribution och fördelning av kemikalier i olika organismer inklusive människa.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att utveckla prediktiva verktyg för multivariat modellering där stora mängder data skall kombineras med biologiska markörer för olika hormonrelaterade fysiologiska störningar med syfte att förstå mekanismer och identifiera problemkemikalier. Modellerna kommer att utvecklas i nära samarbete med miljökemister och toxikologer som tar fram underliggande data. I projektet ingår också att ta fram system för toxikokinetisk modellering (PBTK) och kombinera det med struktur-aktivitetsmodellering för att bestämma halt vid målorganet. I utvecklingen av PBTK-modellerna kommer du ta fram data kopplat till kemiska egenskaper, fördelning mellan olika vävnader, biotransformering och koppla och utnyttja information från olika responser och arter. Sammanfattningsvis kommer du i projektet att arbeta både med en rad olika beräkningsbaserade metoder med kemiska och biologisk data. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med forskare från olika discipliner och du förväntas ta en aktiv roll i det tvärvetenskapliga samarbetet.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap krävs det att du har högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i biologi, ekologi, fysik och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker dig som är intresserad av statistisk modellering av stora datamängder med tillämpningar inom miljökemi och hälsoområdet. Praktisk erfarenhet av beräkningskemi och toxikokinetik är meriterande men inte ett krav.
Erfarenhet av analys av stora datamängder med hjälp av statistiska eller datavetenskapliga metoder är meriterande och erfarenhet av programmering eller mjukvara för avancerad datautvärdering (R, Python, MATLAB, Simca, KNIME, PBPK, PBTK, ADME, QSAR etc) är också önskvärt. Som person är du noggrann och har förmåga till självständigt arbete. För arbetet krävs även goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska; CV, ett personligt brev med motivering till varför du söker utbildningsplatsen, styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg och ev. andra intyg samt namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2019-05-21.

Närmare upplysningar lämnas av Professor Patrik Andersson, tfn: 090-786 5266, e-post: patrik.andersson@umu.se eller Docent Patrik Rydén, tfn: 090-786 9562, e-post: patrik.ryden@umu.se.

Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enlig överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-671-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-04-23
Sista ansökningsdag 2019-05-21

Tillbaka till lediga jobb