Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en förste forskningsassistent i miljöhumaniora. Anställningen omfattar ett år (100%). 

Projektbeskrivning
Miljöhumaniora är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som undersöker angelägna miljöfrågor med fokus på idéer, kulturell förståelse, historisk förändring, beteendemönster, värderingar och rättvisa. Häri ingår också en vilja att främja samarbete och diskussion mellan forskning och samhälle för att hantera miljöutmaningar. Anställningen är kopplad till forskningsprojektet ”Experiencing Nature in the Digital Age” som är finansierat med externa medel från Formas och som leds av docent Finn Arne Jørgensen. Anställningen är placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. 

Arbetsuppgifter
Som förste forskningsassistent förväntas du genomföra miljöhumanistisk forskning med relevans för projektets tematik. Projektet undersöker hur nya teknologier, som GPS-mottagare, mobiltelefoner och andra digitala teknologier, under senare tid blivit en alltmer självklar del i naturupplevelser. Detta projekt avser genom historisk analys att utreda och förstå vad som händer när nya och omvälvande digitala teknologier blir en del av den mänskliga relationen till naturen. Den anställda ska bidra till en fallstudie som analyserar fjällvandrares användning av navigationsteknologier från 1850 till i dag. 

Projektets hypotes är att nutida diskussioner om nya och digitala medieteknologier speglar de som ägde rum kring motsvarande icke-digitala teknologier i det förflutna. Att analysera hur sociala dimensioner som kön, klass, ålder och etnicitet spelar roll i användningen av navigationsteknologier och hur detta har förändrats över tid utgör en viktig del av studien. Resultaten från arbetet förväntas resultera i en internationell vetenskaplig artikel där du kan agera som huvud- eller medförfattare. 

Arbetsuppgifterna består av 25% intervju med nutida fjällvandrare om hur de använder navigationsteknologier, 25% insamling av historiskt material till en datavisualisering som utvecklas av Humlab och 50% egen forskning om temat fjällvandrares användning av navigationsteknologier.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som förste forskningsassistent är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För behörighet till denna anställning krävs att den sökande i betydande omfattning bedrivit forskning med tydliga inslag av miljöhumanistiska perspektiv. 

God förmåga att kommunicera på svenska/skandinaviska är ett krav för anställningen. 

Önskvärda kvalifikationer
Tidigare forskning rörande miljöhumaniora eller teknikhistoria är meriterande. God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska är också meriterande.

Vi ser gärna att du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och erfarenhet av att planera och genomföra intervjuer. 

Ansökan
Till ansökan skall bifogas:

(1) Ett personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen, redogör för sina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för förmågan att bidra till forskningsområdet (1-2 sidor)
(2) Ett CV med komplett publikationslista, kopia av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
(3) Max 5 vetenskapliga publikationer med relevans för den aktuella befattningen
(4) En lista med minst 2 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-06-26. 

Övriga upplysningar
Anställningen är på 100% i ett år med tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid institutionen inom miljöhumaniora och hög närvaro i miljön är ett önskemål. 

Vid institutionen finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Finn Arne Jørgensen (finn.arne.jorgensen@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se). 

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-638-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Finn Arne Jørgensen, projektledare , finn.arne.jorgensen@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-05
Sista ansökningsdag 2019-06-26

Tillbaka till lediga jobb