Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Världsledande forskning i internationell och tvärvetenskaplig kontext 

Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin och dess avdelning för hållbar hälsa söker en doktorand med inriktning mot matematisk modellering av infektionsspridning för myggburna virussjukdomar i relation till miljö, klimatförändringar och sociala system.

Avdelningen för Hållbar hälsa bedriver världsledande forskning i tvärsnittet av områdena klimat, miljö och infektionssjukdomar som baseras på tillämpning av avancerad matematik, där programmering, matematisk modellering och behandling av empiriska data är av största vikt. God kunskap i människors, virus och vektorers (särskilt sjukdomsspridande myggors) biologi och interaktioner, är också väsentliga beståndsdelar.

Verksamheten inom avdelningen är mycket tvärvetenskaplig och forskningsaktiv internationellt. Forskare vid avdelningen bidrar också ofta med underlag till internationella utredningar och arbeten, så som WHO, IPCC, smittskyddsinstitut och myndigheter, samt bidrar aktivt till kunskaps och kapacitetsutveckling internationellt, däribland i låg- och medelinkomstländer. Vid Umeå universitet finns även bland en erkänt stark forskning inom flera relaterade områden, bland annat tillämpad matematik, mikrobiologi, hållbarhet och artificiell intelligens.

Beskrivning av doktorandprojektet

Projektet syftar till att utveckla nya matematiska epidemiologiska modeller för som kan ligga till grund för riskutvärdering, och riktade preventiva insatser, för att förhindra utbredning och utbrott av Arbovirus, så som Dengue, Zika, Gula febern och Chikungunya. Beräkningskrävande modeller kommer att implementeras för att simulera smittspridning i närtid och framtid i relation till rörlighet och klimatprognoser.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för tjänsten krävs att den sökande a) har avlagt examen på avancerad nivå inom något av följande områden: civilingenjörsutbildning, matematik, matematisk statistik, datavetenskap, eller fysik eller, eller b) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:

  • förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
  • tidigare meriter

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

  • analytisk förmåga
  • kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
  • kritisk förmåga
  • självständighet
  • prestationer inom givna tidsramar

Särskild behörighet:

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökanden har 1) nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning 2) yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet, samt 3) nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför aktuell handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp.

Ansökan

Ansökan bör innehålla en sammanfattning av den sökandes kvalifikationer och motiv för att ansöka om tjänsten, ett curriculum vitae, en lista av utvalda publikationer.

Tillträde

1 september eller enligt överenskommelse.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-590-19
Kontakt
  • Joacim Rocklöv, joacim.rocklov@umu.se
Sista ansökningsdag 2019-06-14

Tillbaka till lediga jobb