Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker en universitetslektor som kan förstärka institutionens behov inom mediateknik med inriktning mot bildanalys och signalbehandling. Vi söker dig som har undervisnings- och forskningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2019-04-17.

Institutionen bedriver stark forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Forskning inom bland annat autonoma system, styr- och reglerteknik, robotik, inbyggda system, energieffektivisering och termisk energiomvandling. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar, interaktion och design, elektronik, energiteknik, byggteknik samt maskinteknik.  

Arbetsbeskrivning
Innehavaren förväntas ta ett stort ansvar för både undervisning och utveckling av befintliga och nya kurser, huvudsakligen på civilingenjörsprogrammet Interaktion och design. Därtill förväntas innehavaren delta i forskning inom något av våra tillämpade forskningsområden med inriktning mot bildanalys och signalbehandling, autonoma system samt styr och reglerteknik. En del av arbetet handlar också om att samverka med det omgivande samhället i syfte att hålla undervisning och forskning tätt knuten till branschens utveckling.

Anställningen innehåller institutionsfinansierad forskningstid motsvarande 40 % av en heltid i tre år. Efter dessa år finns möjlighet att i konkurrens söka upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Innehavaren av anställningen förväntas också söka externa forskningsmedel.

Anställningen är tillsvidare och på heltid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen i medieteknik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande utländsk examen samt kan uppvisa pedagogisk skicklighet.

Som bedömningsgrund ska till lika del gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därutöver ska beaktas graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområden inom ingenjörsutbildningar. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning på grundnivå och avancerad nivå är ett krav liksom förmåga att undervisa på svenska. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning på kurser med inriktning mot mediateknik. Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer och av pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ovan nämnda forskningsområden och främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar ett så kallat peer review-system, liksom utifrån dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla extern forskningsfinansiering.

Kunskaper inom interaktion, hållbarhet, perception, användbarhet, testning samt uppvisad förmåga att samverka med det omgivande samhället inom ämnesområdet är meriterande.

Då vi eftersträvar en nära koppling mellan kursinnehåll och tillämpbarhet i det omgivande samhället, kommer vikt att fästas vid den sökandes erfarenhet av arbete inom större företag eller institutioner. Den sökande kan t.ex. ha erfarenhet av arbete som utvecklingsingenjör, konsult eller projektledare.

Den sökande bör ha internationell erfarenhet och dokumenterad förmåga att på ett självständigt och flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom akademin och samverka med industrin. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande.

Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet.

Umeå universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning på alla nivåer. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande, men alla är välkomna med sin ansökan.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via Varbi och vara inkommen senast 2019-04-17.

Läs mer om Institutionen för tillämpad fysik och elektronik här: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-442-19
Kontakt
 • Per Hallberg, +46 90-786 80 62
 • Erik Näslund, +46 90-786 65 16
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-17

Tillbaka till lediga jobb