Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker nu en universitetslektor som kan förstärka institutionens behov inom datakommunikation. Vi söker dig som har undervisnings- och forskningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag 2019-04-17.

Institutionen bedriver stark forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Forskning bedrivs inom bland annat styr- och reglerteknik, robotik, inbyggda system, autonoma system, termisk energiomvandling och energieffektivisering. Undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar maskinteknik, elektronik, energiteknik, byggteknik och interaktion och design.  

Arbetsbeskrivning
Innehavaren förväntas ta ansvar för både undervisning och utveckling av befintliga och nya kurser i huvudsak på högskoleingenjörsprogrammet med inriktning mot elektro-datateknik, men även inom andra relevanta program vid institutionen. En del av arbetet handlar även om att samverka med det omgivande samhället i syfte att hålla undervisningen tätt knuten till branschens utveckling. Därtill förväntas innehavaren etablera och leda en forskningsgrupp inom något av våra tillämpade forskningsområden med inriktning mot energi-, elektro- och systemteknik där forskningen gärna är ämnesöverskridande. Undervisningen som utförs på avancerad nivå förväntas ha god forskningsanknytning.

Anställningen innehåller institutionsfinansierad forskningstid motsvarande 50 % av en heltid i tre år. Efter dessa år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Innehavaren av anställningen förväntas också söka externa forskningsmedel.

Anställningen är tillsvidare och på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen i kommunikationsteknik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande utländsk examen samt kan uppvisa pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund ska till lika del gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därutöver ska beaktas graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbetet.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet datakommunikation med inriktning mot inbyggda system. Dokumenterade erfarenheter av handledning av examensarbeten samt undervisning inom ingenjörsprogram på avancerad nivå är ett krav liksom förmåga att undervisa på svenska. Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer och av pedagogiskt utvecklingsarbete samt pedagogiska studier är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet datakommunikation, vilket bland annat inkluderar områden som trådlös kommunikation, tillförlitlighet, energieffektivitet och realtidskrav. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferenser samt utifrån förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Vikt läggs även vid erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning. Docentkompetens med erfarenhet som projektledare för vetenskapliga projekt är meriterande.

Kunskaper inom inbyggda system, kooperativa inbyggda system, kommunikationssystem (såväl trådade, trådlösa som optiska), datakommunikation, sakernas internet (speciellt med industriell tillämpning), intelligenta trafiksystem, samt uppvisad förmåga att samverka med det omgivande samhället inom ämnesområdet är meriterande. Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande.

Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet.

Umeå universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning på alla nivåer. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande, men alla är välkomna med sin ansökan.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anvisningar för redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-04-17.

Läs mer om Institutionen för tillämpad fysik och elektronik här: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-468-19
Kontakt
 • Per Hallberg, +46 90-786 80 62
 • Erik Näslund, +46 90-786 65 16
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-17

Tillbaka till lediga jobb