Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand med inriktning mot effekter av klimatförändringar på den marina födovävens funktion och kvalitet. Anställningen beräknas börja i augusti 2019 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 17 maj 2019.

Beskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) söker en doktorand i ekologi med inriktning mot effekter av klimatförändringar på den marina födovävens funktion och kvalitet. Klimatförändringarna förväntas bl.a. medföra ökad nederbörd i norra Europa. Det kommer att öka inflödet av terrestert organiskt material till kustområdena, vilket kan komma att gynna bakterieproduktionen och missgynna växtplanktonproduktionen. Det är okänt hur en sådan förändring i basen av födoväven kommer att påverka högre trofiska nivåer, t.ex. djurplankton och fisk. Doktoranden kommer att analysera ekologiska tidsserier för att studera effekter av klimatrelaterade förändringar på den pelagiala födoväven. Allt från mikroorganismer till fisk kommer att studeras, vilket omfattar flera trofiska nivåer. Fettsyrasammansättningen kommer att undersökas för att bedöma kvaliteten hos de marina födovävarna. Forskningen inkluderar syntes av befintliga data såväl som utförande av fältstudier och experiment.  

Forskningen finansieras av Umeå universitet, och utförs inom ramen för det marina forskningsprogrammet EcoChange.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Den sökande ska ha godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå, liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng.

Till denna befattning söker vi en kandidat med relevant akademisk bakgrund inom ekologi, matematik, statistik eller motsvarande. Kandidaten ska ha god kunskap i att kunna kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, vara kreativ, kunna ta egna initiativ, vara självständig och ha god social kompetens samt samarbetsförmåga. Kandidaten förväntas utveckla självständighet och eget nätverk under forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 17 maj 2019.

Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska innehålla:

  • Brev där den sökande beskriver sig själv i relation till ovan angivna krav och önskvärda kvalifikationer, en motivering till varför den sökande är intresserad av anställningen och en kort beskrivning av forskningsintressen och idéer.
  • CV med akademiska kvalifikationer.
  • Publiceringslista.
  • Elektronisk kopia av MSc-avhandling.
  • Vetenskapliga artiklar, betygscertifikat och annan dokumentation som stödjer den sökandes lämplighet för anställningen.
  • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Utvärderingen kommer att baseras på den sökandes ansökningsbrev, referenser, intervju och kvalitén på MSc-arbetet och övriga publikationer. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till doktorandanställningen.

Information
Professor Agneta Andersson, Umeå universitet (UmU), kommer att vara huvudhandledare. Docent Johan Wikner (UmU), Dr. Danny Lau (UmU), Prof. Sara Sjöstedt de Luna (UmU) och Prof. Anna Gårdmark, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), kommer att vara biträdande handledare.

Kontakt
Närmare upplysningar lämnas av professor Agneta Andersson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG). Tel: 090-786 9845, e-post agneta.andersson@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare, varav ca 30 är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-108-19
Kontakt
  • Agneta Andersson, professer, 090-786 98 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-25
Sista ansökningsdag 2019-05-17

Tillbaka till lediga jobb