Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning (www.upsc.se). Vårt gemensamma mål är att förstå växternas anpassningsförmåga och acklimatisering till en föränderlig omvärld. Vi söker nu en postdoktor.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor till ett samarbetsprojekt som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) och som omfattar fyra forskargrupper på Umeå Plant Science Center (Ljung, Hanson, Nilsson, Schmid; https://www.upsc.se/research/research-groups.html). I detta projekt kommer vi att undersöka kromatinlandskapets och epigenetiska regleringens bidrag till blomningstidsnätets aktivitet samt dess krosstal med hormon- och sockersignalvägar i Arabidopsis thaliana och hybrid-aspen på en specifik nivå av vävnad och celltyp. Projektet kommer att använda en tvärvetenskaplig strategi baserad på toppmodern genomik och genetik samt molekylära och biokemiska metoder.

Arbetet kommer att innefatta etablering av metoder för isolering av celler, protoplaster, kärnor från celler från det apikala skottmeristemet hos Arabidopsis thaliana för att studera växternas reaktioner på förändringar i deras miljöer (temperatur/ljusregimer) genom genomiska metoder, inklusive ChIP-seq, RNA-seq och dataanalys. Nya identifierade kandidatblomningsgener kommer att studeras i detalj med hjälp av genetik och molekylärbiologiska metoder. Att förstå hur växter uppfattar och svarar på miljömässiga störningar hjälper oss att förutse de ekologiska konsekvenserna av framtida klimatförändringar och hjälper oss att utveckla nya växtsorter som är bättre anpassade till sina specifika miljöer.

Anställningen är två år med start den 1 juni 2019 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande inom biologi eller biokemi, företrädesvis med specialisering mot växters utvecklingsbiologi och/eller genomik. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Du som söker ska ha erfarenhet av standardmässiga molekylärbiologiska metoder, växtgenetik och liknande. Tidigare erfarenheter av genomiska metoder och grundläggande dataanalyser av dessa är en fördel. Goda kunskaper i engelska (muntlig och skriftlig) är ett krav, liksom god social förmåga och förmåga att tänka kreativt, samarbeta i grupp och ta egna initiativ.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. Personligt brev, max två sidor, med beskrivning av kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till ansökan,
  2. Meritförteckning (Curriculum Vitae), med komplett publikationslista,
  3. Kopior av doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis och betyg,
  4. Kopia av doktorsavhandling,
  5. Namn på två referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter,
  6. Övriga handlingar som önskas åberopas

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 15 maj 2019.

Upplysningar om anställningen lämnas av Markus Schmid; markus.schmid@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-516-19
Kontakt
  • Markus Schmid , 090-7865417, markus.schmid@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-22
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tillbaka till lediga jobb