Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap utlyser en anställning som postdoktor i en forskargrupp som bedriver forskning om skyddande signalering i vitala organ. Projektet bedrivs inom biomarköridentifiering i extracellulära vesiklar.

Anställningen är tidsbegränsad (2 år) och avser heltid, med start enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att klarlägga interaktioner mellan extracellulära vesiklar, histoner och cfDNA från hjärtceller och andra celltyper som exponerats för bakterier eller cytokiner.  Projektets fokus är att kunna använda cellsignaler från stimulerade celler för att konferera skydd till andra celler när de är utsatta för kontrollerad stress/skada. Det övergripande målet är att identifiera rollen av extracellulära vesiklars innehåll i utvecklingen av sepsis. Skyddande signaler från samma typ av vesiklar kan bli ett framtida behandlingsalternativ mot kritisk sjukdom.

Anställningen kan innefatta handledning av master studenter och/eller termin 10-studenter inom läkarprogrammet (max 20%).

 

Kompetenskrav

För behörighet krävs att kandidaten avlagt doktorsexamen vid anställning, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i medicinsk vetenskap med inriktning mot cell och molekylärbiologi. I första hand, bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter

Den sökande ska ha dokumenterad kunskap om cellodling, isolering och analys av proteinkomplex från biologiska prover och antikroppsbaserade metoder (immunocapture och western blotting). Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska och cellbiologiska tekniker är ett krav.

 

Övriga önskvärda kvalifikationer

Den sökande bör ha förmåga att arbeta självständigt i laboratoriet, att samverka med andra på ett positivt sätt samt ha god organisationsförmåga. Dessutom bör den sökande ha god erfarenhet av att sammanställa resultat till vetenskapliga publikationer. Den sökande bör också ha mycket goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Vidare kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, driv och självständighet.

 

Ansökningsförfarande

Till en fullständig ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen.
  • Ett CV/meritförteckning inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen och aktuell publikationslista.
  • Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av professor Michael Haney, e-post: michael.haney@umu.se.

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork och vara inkommen senast 2019-04-04.

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-448-19
Kontakt
  • Michael Haney, Professor, 090-786 62 55
  • Marie Eriksson, Personalsamordnare, 072-204 65 99
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-04

Tillbaka till lediga jobb