Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser nu en tidsbegränsad befattning som universitetslektor i matematisk statistik. Sista ansökningsdag 2019-04-17.

Bakgrund
Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Vi bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett framgångsrikt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som år efter år har ett starkt söktryck. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.org.umu.se/icelab) och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit).

Vi vill med denna rekrytering förstärka undervisningen vid vår utbildning inom matematisk statistik.

Arbetsbeskrivning
Anställningen består av arbete inom utbildning i matematisk statistik, vilket kan innefatta undervisning och utvecklingsarbete på grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. I anställningen ingår 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning.

Anställningen avser heltid under sex månader med tillträde 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i matematisk statistik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som bedömningsgrund ska gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, där pedagogisk skicklighet ska utgöra 80 % av bedömningsunderlaget och vetenskaplig skicklighet 20 %. Därutöver ska beaktas graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse.

För anställningen krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift. Förmåga att undervisa på svenska är mycket meriterande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematisk statistik. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning i matematisk statistik på grundnivå är mycket meriterande. Dokumenterad erfarenhet av framgånsrik handledning av examensarbeten, pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning i ”data science” eller på ingenjörskurser är meriterande. Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i länken under ”Ansökan”.

Vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett så kallat peer review-system. Särskilt vikt kommer att läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter 
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf
 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-04-17.
 
Mer information
Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-348-19
Kontakt
 • Peter Anton, +46 90-786 63 99
 • Åke Brännström, +46 90-786 78 62
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-17

Tillbaka till lediga jobb