Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer for växtgrundforskning(se www.upsc.se). Vårt gemensamma mål är att förstå växternas anpassningsförmåga och acklimatisering till en föränderlig omvärld. Vi söker nu en postdoktor. Ansök senast 2019-05-31.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Vi söker nu en postdoktor till ett samarbetsprojekt som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) och omfattar fyra forskargrupper på Umeå Plant Science Center (Ljung, Hanson, Nilsson, Schmid; https://www.upsc.se/research/research-groups.html). I detta projekt kommer vi att undersöka kromatinlandskapets och epigenetiska regleringens bidrag till blomningstidsnätets aktivitet samt dess krosstal med hormon- och sockersignalvägar i Arabidopsis thaliana och hybrid-aspen på en specifik nivå av vävnad och celltyp. Projektet kommer att använda en tvärvetenskaplig strategi baserad på toppmodern genomik och genetik samt molekylära och biokemiska metoder.

Arbetet kommer att innefatta både etablering av INTACT för att isolera cellkärnor från det apikala skottmeristemet hos Arabidopsis thaliana för efterföljande analyser, inklusive ATAC-seq, ChIP-seq och RNA-seq för att studera dynamiken hos epigenetiska markörer och genuttryck under olika temperaturer. Vidare kommer de kandidatgener som, tack vare INTACT metodiken, postuleras att påverka styrningen av blomingsprocessen eller meristemets anordning, att studeras vidare genom olika genetiska och fenotypiska analyser (genom gain-of-function och loss-of function strategier), konstruktion av reportergener, RNA in situ hybridisering, kvantitativa analyser av gene expression via PCR, samt protein-protein och protein-DNA analyser.

Anställningen är på heltid (100 %) och tidsbegränsad till två år. Tillträde 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande inom relevanta ämnesområden som biologi eller biokemi, med specialisering på växters utvecklingsbiologi och/eller genomik. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Erfarenhet av cell- och/eller cellkärnor-sortering med INTACT och genomisk ”high-throughput” sekvenseringsmetoder krävs. Goda färdigheter i engelska (muntligt och skriftligt) är ett krav, liksom förmåga att tänka kreativt, arbeta i grupp och ta egna initiativ.

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

  1. Personligt brev inkluderande redogörelse för forskningsintresse och beskrivning av forskningserfarenhet
  2. CV med full publikationslista
  3. Kopior på doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis
  4. Kopia av doktorsavhandling
  5. Kontaktinformation till två referenspersoner
  6. Övriga handlingar som vill åberopas

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-03-26. Välkommen med din ansökan.

Närmare upplysningar lämnas av Markus Schmid(markus.schmid@umu.se).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-366-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-05
Sista ansökningsdag 2019-03-26

Tillbaka till lediga jobb