Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för fysik avser nu att rekrytera en universitetslektor i fysik med inriktning mot rymdplasmafysik som kan bygga upp en självständig profil inom området och som väl kompletterar den forskningsaktivitet som för närvarande bedrivs i den befintliga rymdplasmagruppen. Anställningen avser heltid och med tillträde 2019-09-16 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-04-30.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Den som anställs förväntas bygga upp en ny forskningsverksamhet vid Umeå universitet. Den nya verksamheten skall komplettera forskningsaktiviteten i den befintliga rymdplasmagruppen. Den sökande förväntas bedriva forskning inom rymdplasmafysik på en internationellt hög nivå, aktivt söka forskningsfinansiering för gruppen, samarbeta med postdoktorer, samt handleda doktorander och examensarbetare. Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom grundläggande fysik så väl som rymdfysik och -teknologi ingår i arbetsuppgifterna. Ämnesområdet omfattar analys av data från satellitbaserade instrument och datorsimuleringar av rymdplasmamiljön kring solsystemsobjekt som kometer och planeter.
 
Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i rymdfysik eller plasmafysik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
 
Som bedömningsgrund vid anställningen skall graden av vetenskaplig skicklighet beaktas. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbets­uppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Den sökande skall ha en djup förståelse för rymdplasmafysiken med inriktning mot rymddataanalys inom solsystemfysiken, vilket omfattar jorden likväl som andra planeter och kometer. Ämnet är starkt tvärvetenskapligt och kräver god kännedom om plasmasimuleringsteknik, analys av data från satellitbaserade instrument, rymdplasmainstrumentering och plasmateori. Omfattande erfarenhet av att utveckla sin egen simuleringskod är ett krav, och här är Vlasovsimuleringskoder och Particle in Cell-koder av särskilt intresse. Erfarenhet av testpartikelkoder och annan numerisk modellering är även det meriterande. Egen erfarenhet av forskning om kometplasman är ett krav. Av särskilt intresse är gränsskikt i plasmat, såsom bogchocker vid kometer och gränsskiktet vid den diamagnetiska kaviteten såväl som plasmavågor vid kometer. Dessutom är erfarenhet av studier av de skikt som omger jordens magnetosfär, det vill säga magnetopausen, bogchocken, magnetoskiktet och norrskensacceleration meriterande. Erfarenhet av studier av andra planeters rymdmiljö, såsom Mars och Venus, betraktas också som en merit.
 
Gällande erfarenhet av att analysera data från rymdinstrument av olika slag är arbete med instrument som mäter elektriska och magnetiska fält samt vågor såväl som jon-, elektron- och neutralpartikeldetektorer meriterande.
 
Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar ett så kallat peer review-system, utifrån publicerade simuleringskoder samt dokumenterad förmåga att i konkurrens attrahera externa forskningsanslag.
 
Pedagogisk skicklighet skall avse ämnesområdet fysik, såsom grundläggande fysik och plasmafysik. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå är ett krav. Dokumenterat godkända pedagogiska kurser för universitetslärare är likaså meriterande.

Mycket god engelska i både skrift och tal är ett krav.

Ansökan

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning samt fullständig publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se anvisningar i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se anvisningar i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Anvisningar till Umeå Universitets redogörelse av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf
 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-04-30.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Thomas Wågberg, tel 090-786 59 93,
e-mail: thomas.wagberg@umu.se,
 
Välkommen med din ansökan!

Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-16 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-337-19
Kontakt
 • Thomas Wågberg, +46 90-786 59 93
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-03-22
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb