Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Postdoktor-tjänst hos Niklas Arnberg och Gisa Gerold

Forskargrupperna "Virus-värd-interaktioner" och "Virusinteraktions-proteomik" vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, vill rekrytera en postdoc på en 2-årig tjänst inom virologi, med målsättningen att belysa och karakterisera värdcellsreceptorer för gastroenteriska adenovirus.


Forskningsämne

Våra grupper undersöker de molekyler och mekanismer som virus behöer för bindning till och infektion av de celler som infekteras. Vi använder toppmoderna interaktionsproteomik-metoder tillsammans med virologiska och cellbiologiska tekniker för att identifiera och karakterisera cellytproteiner och glykaner som virus binder till .
  
Din roll

Du kommer att ansvara för forskning som en del av ett samarbetsprojekt som involverar Arnbergs (www.mims.umu.se/groups/niklas-arnberg) och Gerolds (www.umu.se/en/staff/gisa-gerold) forskargrupper. Projektet syftar till att identifiera och karakterisera cellulära receptorer som enteriska adenovirus korta fiberprotein binder till. Metoderna som kommer att användas inkluderar ligandbaserade receptorinfångnings-protokoll och co-immunoprecipiteringsmetoder. Du kommer att få validera och karakterisera identifierade värdfaktorer med RNA-interferens, CRISPR / Cas9-teknik, ytplasmonresonans och farmakologisk störning i samband med cellodlingsanalyser. Gastroenteriska adenovirus är ett stort folkhälsoproblem och för närvarande finns ingen behandling eller vaccin för att behandla eller förebygga infektion.

Du kommer att arbeta nära andra postdoktorer i Arnbergs lab för att rena adenovirus 41 kort fiberknopp. Proverna kommer att användas för masspektrometri-baserad receptoridentifiering. Utformning och optimering av dessa metoder samt dataanalys sker i samarbete med Gerolds lab.

 
Du kommer att:
• Utveckla och genomföra analyser för att utvärdera bindning av korta fiberknoppar till enterokromaffinceller med användning av tvärbundna fluoroforer.
• Identifiera cellulära faktorer och receptorer som binder till enteriska adenovirus korta fiberknoppar med hjälp av trifunktionella tvärbindningsmolekyler.
• Utföra statistiska beräkningar på masspektrometriska dataset och utföra nedströms bioinformatiska analyser, inklusive väg- och berikningsanalyser.
• Undersöka hur nedreglering av cellulära faktorer påverkar fiberknopparnas förmåga att aktivra serotoninfrisättning från enterokromaffinceller.
• Generera CRIPR / Cas9 knockout-celler av korta fiberknoppsreceptorer och utföra funktionella cell-analyser.
• Delta och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.
• Aktivt engagemang i publicering av forskningsresultat.
• Delta i utbildning och övervakning av forskare och forskarstuderande i gruppen
• Agera i överensstämmande med universitetets policy för lika möjligheter och dataskydd.

Urvalskriterier

I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Krav:
• PhD i infektionsbiologi, biokemi, molekylärbiologi eller cellbiologi.
• Utmärkt skriftlig och muntlig engelsk kommunikationsförmåga.
• Betydande erfarenhet av däggdjurscellkultur och transfektion.
• Relevant erfarenhet av molekylär kloning och ektopisk proteinuttryck.
• Intresse för proteinbiokemi hos virus-värdinteraktioner.
• Möjlighet att arbeta som en del av ett lag såväl som självständigt.
• Möjlighet att leverera resultat till önskad standard och inom rimlig tid, samt organisera och prioritera eget, själständigt arbete

 Önskvärt:
• Praktisk erfarenhet av provberedning för masspektrometri.
• Erfarenhet av MS-databehandling och R-programmering.
• Erfarenhet av virologi.
• Erfarenhet av ytplasmonresonans-analys

Forskningsmiljö

Vi är ett internationellt forskarlag vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet. Vår grupp har tillgång till state-of-the-art utrustning och tekniker för cellodlingsarbete och masspektrometrisbaserade proteomik. Vi erbjuder en internationell, stimulerande och samarbetsorienterad forskarmiljö där din vetenskapliga karriärutveckling främjas.
 
Positionsöversikt

Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse.
 
Ansökan

Ansökan görs via systemet Varbi senast 15 april 2019.

Ansökan ska innehålla:

1. Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation
2. CV inklusive publikationslista
3. Kopia av doktorsbevis
4. Kontaktuppgifter till 2-3 referenser

 

För frågor, vänligen kontakta:

Niklas Arnberg, E-post: niklas.arnberg@umu.se

Gisa Gerold, E-post: gisa.gerold@umu.se

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

                                                                                                         

                                                            

 

 
 

 
 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-344-19
Kontakt
  • Niklas Arnberg, 090-7858440
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb