Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) erbjuder en doktorandanställning inom mark- och vattendragsbiogeokemi. Det förväntade startdatumet för doktorandanställningen är den 1 juni 2019 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-04-01.

Projektbeskrivning
Ekosystemprocesser på land reglerar tidpunkt och omfattning av närings- och koltransport till vattendrag och sjöar. Vi misstänker att träd och deras rotsystem i det norra boreala skogslandskapet är viktiga komponenter i denna transport genom att de producerar och tillhandahålla labila kolföreningar som i sin tur driver biogeokemiska processer. För att testa denna hypotes ska doktoranden delta i ett stort fältförsök som genom "stamkompression" ska minska rötternas kolläckage ut till mark och vatten. Projektet kommer att mäta förändringarna i de organiska och oorganiska resurspoolerna i marken, mäta mikrobiell aktivitet längs grundvattenflöden samt utvärdera biogeokemiska processer i angränsande vattendrag. Doktoranden kommer att ha möjlighet och frihet att utforska nya kopplingar mellan vegetation, mark och akvatisk ekosystemekologi.

Om anställningen
Denna position är fullt finansierad av Vetenskapsrådet och Umeå universitet. Ryan Sponseller kommer att vara huvudhandledare. Martin Berggren (Lunds Universitet), Hjalmar Laudon (Sveriges lantbruksuniversitet; SLU), Sandra Jämtgård (SLU)) och Torgny Näsholm (SLU) är medarbetare i projektet och potentiella biträdande handledare för doktoranden. Tjänsten representerar ett enastående tillfälle för bred träning i mark- och vattenbiogeokemi.

Kompetenskrav
För denna position letar vi efter en person som är intresserad av underjordiska processer i skogsekosystem, strandnära biogeokemi eller ekosystemvetenskap i vattendrag. Vi förväntar oss att kandidaten ska ha en akademisk bakgrund inom ekologi, miljövetenskap eller ett relaterat område.

Behörighet att antas till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning ska ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Kraven ska vara uppfyllda vid antagning till forskarutbildningen.

Ytterligare krav för anställningen är god kunskap om biogeokemiska processer i jordar eller vattendrag. B-körkort är också ett krav. Meriterande är: erfarenhet av fältarbete om rotprocesser samt arbete med kolomsättning i jordar eller akvatiska system. Viktiga kriterier vid tillsättning är även god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt samarbetsförmåga. Urvalet kommer att baseras på ansökan och intervjuer.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast 1 April. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen
  • Curriculum vitae (CV) 
  • Kopia på examensbevis 
  • En lista på dina universitetskurser, med betyg
  • Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
  • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner. 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt
Vid frågor rörande anställningen var vänlig kontakta universitetslektor Ryan Sponseller, ryan.sponseller@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 30 är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-321-19
Kontakt
  • Ryan Sponseller, universitetslektor, 090-786 65 50
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb