Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande närmare sextio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.

Juridiska institutionen ledigförklarar härmed en anställning som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap, inom ramen för forskningsprojektet "Domstolsmakt och makt över domstolar": en tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring".  Tillträde 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Juridiska institutionen kommer under våren att tillsätta ett antal doktorandanställningar
här svenska
här engelska

Vi uppmanar intresserade sökande att söka flera av dessa anställningar.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad. Om innehållet i forskarutbildning i rättsvetenskap, se den allmänna studieplanen: här.

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand på Umeå universitets hemsida:här

Om projektet

Forskningsprojektets övergripande syfte är att klargöra de svenska domstolarnas roll i förhållande till politiska aktörer. Mer specifikt kommer projektet att undersöka (i) hur domstolar påverkar och förhåller sig till politiska aktörer, (ii) på vilket sätt detta förhållande förändrats över tid samt (iii) vilka faktorer som kan förklara och vilka aktörer som kan påverka sådana förändringar. För att besvara dessa frågor kommer projektgruppen, som utöver den aktuella doktoranden består av seniora forskare inom rätts- och statsvetenskap samt forskningsassistenter, att kombinera rätts- och statsvetenskapliga teorier och perspektiv, kvantitativa och kvalitativa metoder.

Det aktuella doktorandprojektet är ett delprojekt inom detta forskningsprojekt med fokus på tingsrätter och förvaltningsrätter. I samråd med övriga medlemmar i projektgruppen och med stöd i övriga delprojekt ska doktoranden undersöka domarrollen i de lägre domstolarna, inkl. exempelvis hur den har förändrats över tid. I detta ingår att genomföra en omfattande intervjustudie.

För ytterligare information om forskningsprojektet, kontakta projektledaren Johan Lindholm, 090-786 56 03, johan.lindholm@umu.se

Behörighetskrav och bedömningskriterier

Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap krävs att den sökande har genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Ansökan kan kompletteras med examensbevis efter sista ansökningsdag. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne. Även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om 120 poäng (motsvarande 180 högskolepoäng) samt uppfyller den särskilda behörigheten anses ha behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Behöriga sökande bedöms baserat på deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av en sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen baseras dels på dennes allmänna kompetens utifrån utbildningsbakgrund, kvaliteten i självständiga arbeten och andra relevanta meriter, dels forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.

Ansökan

Ansökan ska bestå av

 • en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen,
 • en beskrivning av varför du är lämpad att genomföra det aktuella doktorandprojektet och eventuella idéer om hur du skulle lägga upp projektet
 • CV/meritförteckning,
 • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner,
 • betygsutdrag från högskolestudier,
 • examensarbete samt eventuella andra publikationer som du vill åberopa.

Närmare upplysningar om doktorandanställning och utbildningens uppläggning lämnas av forskarutbildningsansvarig Johan Lindholm, 090-786 56 03, johan.lindholm@umu.se.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ned på sidan. Sista ansökningsdag 1 mars 2019.

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-18-19
Kontakt
 • Görel Granström, 090-7867418
 • Johan Lindholm, 090-7866587
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-01-11
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb