Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en kandidat till en befattning som postdoktor i programvaruteknik med inriktning mot resurshanteringssystem, för ett projekt i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholm. Tjänsten finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), vilket är Sveriges genom tiderna största forskningssatsning.

Anställningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med mer än 20 personer från fler än 10 länder. Gruppens forskning fokuserar på autonom hantering av IT-resurser och applikationer för att stödja det framtida digitaliserade samhället. Infrastrukturer i fokus spänner från enskilda stora datacenter till ”mobile edge-clouds”. Verksamheten inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning, och även innovation tillsammans med industri och avknoppningsföretag. Gruppen samarbetar nära med ledande industrier och forskningsinstitutioner som Google, IBM, Intel, Red Hat och Ericsson samt universitet som Princeton University, Imperial College London, Lawrence Berkeley Lab, Nanyang Technological University (NTU), Singapore och flera andra.

Se www.cloudresearch.org för en översikt av pågående forskningsprojekt och publikationslistor.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Projektet adresserar det allt viktigare problemet med mjukvaruförstoring, det vill säga det faktum att programvara, genom hela mjukvarustacken, snabbt växer i storlek med konsekvenser som väsentligt ökad resursförbrukning, försämrad prestanda och ökad sårbarhet för säkerhetshot.

Projektet fokuserar på programkodsreducering samt hantering av specialiserad och reducerad programvara. Dessa tillvägagångssätt syftar till att upptäcka och ta bort de delar av kompilerad programkod som inte alls eller sällan används. Den automatiska processen med mjukvarureduktion är nära relaterad till semi-autonom resurs- och applikationshantering av reducerad programvara, vilket kräver både ny funktionalitet och anpassad konfiguration och optimering. De förväntade fördelarna med specialisering och reducering minskar ytan för säkerhetsattacker, ger mindre program och snabbare exekvering. Detta är ett ambitiöst projekt med mycket stor potential att påverka programvaruindustrin och att publicera högkvalitativa vetenskapliga artiklar i topprankade konferensproceedings och tidskrifter.

Den rekryterade personen förväntas utveckla en självständig forskningsverksamhet inom hantering av specialiserad och reducerad programvara, publicera resultaten i toppkonferenser och -tidskrifter, samt bedriva nära samarbete med projektmedlemmar på KTH, Stockholm. Sökanden måste också vara redo att delta i handledning av studenter och doktorander, bidra till arbete med forskningsansökningar, samt aktivt delta i forskargruppens internationella vetenskapliga och industriella engagemang.

Anställningen omfattar heltid (100%) under 2 år. Start 2019-04-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Den sökande ska ha en stark bakgrund i minst två av följande områden: molnprogramvara; systemprogramvara för datormoln; statisk- och dynamisk programanalys, kompilatorteknik och -optimering; operativsystem; programspråk och resurshantering. Den sökande ska obehindrat kunna arbeta med systemnära programmering. Starka forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer är ett krav. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav liksom god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Projektet kommer att anpassas till den utvalda kandidatens kompetens och intressen.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen i relation till det ovan beskrivna forskningsområdet, och hur du skulle kunna bidra till projektet, samt din kontaktinformation
  • Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
  • Kopior av doktorsexamensbevis inkluderande studieutdrag inklusive kurser med betyg, samt andra relevanta examensbevis.
  • En kopia av din doktorsavhandling samt kopior av relevanta vetenskapliga publikationer (max 5), numrerade enligt publikationslistan
  • Kontaktinformation till tre referenspersoner
  • Annan relevant information, såsom dokumentation av mjukvaruutvecklingserfarenheter eller arbete i eller med industrin.

Allt material ska vara skrivet antingen på svenska eller engelska. Inkluderas material på andra språk skall en översättning till svenska eller engelska bifogas. Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

Välkommen med din ansökan! Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem, och vara inkommen senast 2019-01-31. Ref-nr AN 2.2.1-2025-18.

Mer information
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta professor Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se, tfn: +46-(0)90-786 6986.

Mer information om vår forskningsgrupp, och Umeå universitet, finns påhttp://www.cloudresearch.org , http://www.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2025-18
Kontakt
  • Erik, Elmroth, professor, +46 70 315 3928
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb