Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 90 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och utbildning samt samverkan med det omgivande samhället. Totalt ansvarar institutionen för 660 helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå i energiteknik, byggteknik, elektronik, maskinteknik och medieteknik. Mer information om institutionen ges på vår hemsida: www.tfe.umu.se 

Nu söker vi en postdoktor som vill bidra till vår forskning inom energieffektivisering med inriktning mot byggnader. Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till 2 år. Postdoktorsanställningen kommer att tillsättas så snart som möjligt.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter 

Postdoktoranställningen kommer att ingå i forskargruppen i Energieffektivisering på Tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Forskningsverksamhetens övergripande syfte är att bidra till  minskad energianvändning i byggnader utan att samtidigt försämra den termiska komforten. Nödvändig kompetens innefattar energiteknik, byggnadsfysik och termisk inomhusmiljö. Disciplinärt så är forskningen inriktad mot slutanvändning av energi i byggnader, men också mot industri och fjärrvärmesystem. Specifikt så har det lokala subarktiska klimatet en central ställning. 

I den här aktuella postdoktoranställningen erbjuds deltagande i en etablerad samverkan  med Xi’an University of Architecture and Technology i Kina. Där finns det tillgång till god laborativ infrastruktur. Det förväntas därför närvaro i Xi’an för att genomföra laborativa undersökningar. 

Målsättningen med forskningen är att söka ny kunskap om konduktiv och konvektiv värmeöverföring i samverkan med innovativa strategier för ventilation. Avsikten är att identifiera möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning. Metodologiskt ska data från både laborativa undersökningar och fältmätningar i byggnader behandlas. Planering och genomförande av experiment är en viktig del, liksom generering av syntetiska data med olika typer av simuleringar. Analyser kan göras med byggnadsfysikaliska modeller, termiska inomhusklimatmodeller och CFD.

Kvalifikationer 

För denna anställning krävs en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i energiteknik eller motsvarande ämnesområde. I första hand ska den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. 

Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och som brinner för att utvecklas, både som individuell forskare och som medlem i en forskargrupp. Kurser och erfarenhet inom energieffektivisering och termisk inomhusmiljö i byggnader är mycket meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift samt en mycket god förmåga att skriva vetenskapliga publikationer är ett krav. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbets- och kommunikationsförmåga likväl som initiativförmåga och förmåga till självständigt arbete.

Ansökan 

En komplett ansökan innehåller följande dokument:

  • Personligt brev innehållande bland annat en kortbeskrivning av dina forskningsintressen och motivering till varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
  • En meritförteckning (CV) med publikationslista.
  • Kopior av doktorsexamensbevis, inkluderande dokumentation av fullgjorda akademiska kurser samt andra akademiska examensbevis
  • Elektronisk kopia av doktorsavhandling
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner
  • Övriga handlingar som den sökanden vill åberopa. 

Ansökan ska i sin helhet vara skriven på engelska eller svenska. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Övrig information 

Närmare upplysningar lämnas av professor Thomas Olofsson, tel.: 090-786 67 10, e-post: thomas.olofsson@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2013-18
Kontakt
  • Thomas Olofsson, +4690 786 67 10
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-11-26
Sista ansökningsdag 2018-12-28

Tillbaka till lediga jobb