Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker doktorander i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning inom området kausal inferens i observationsstudier. Välkommen med din ansökan senast 2018-12-28.

Doktorandprojekt
Vi söker doktorander till tre forskningsprojekt:

 • ” Varför är vården och hälsan ojämlik? Identifiering av mekanismer bakom socioekonomiska skillnader i strokevård och utfall med hjälp av innovativa statistiska metoder för mediationanalys” som finansieras av Vetenskapsrådet och Forte och leds av Anita Lindmark och Marie Eriksson.

 • ”Metodologisk utveckling för att skatta marginella kausala effekter av icke-randomiserade behandlingar på tid-till- händelse-utfall” som finansieras av Vetenskapsrådet och leds av Jenny Häggström.

 • ”Innovative statistical methods for optimal use of large-scale register data in studies of causal pathways” som finansieras av Marianne och Marcus Wallenberg stiftelse, och leds av Xavier de Luna.

Projekten bedrivs inom forskningsmiljön Stat4Reg (se hemsidan: www.stat4reg.se för beskrivning av de tre projekten). Det övergripande syftet i projekten är att utveckla metoder inom statistik, ”machine learning” och ”mediation” för att skatta kausala samband med hjälp av stora datamängder. Möjliga tillämpningar ligger inom gränssnittet mellan medicin och samhällsvetenskap.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Vid behov kan du även delta i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se: www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Forskarutbildning/.

Tillträde är 1 februari 2019, eller efter överenskommelse.

Behörighet och förkunskapskrav
Du behöver både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Behörighetskraven kan också bedömas vara uppfyllda om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kunskap om statistisk programmering är en merit.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med en beskrivning av ditt forskningsintresse.
 • Curriculum Vitae.
 • Formuläret ”Ny doktorand” som du hittar här: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander.docx
 • Kopior av uppsatser/ examensarbete (C- och magisteruppsatser eller liknande arbeten).
 • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa.
 • Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2018-12-28.

Information
För mer information kontakta:

Professor Xavier de Luna, 090-786 5559, xavier.deluna@umu.se, eller
Doktor Anita Lindmark, 090-786 6109, anita.lindmark@umu.se, eller
Professor Marie Eriksson, 090-786 6108, marie.eriksson@umu.se, eller
Docent Jenny Häggström, 090-786 9318, jenny.haggstrom@umu.se

Mer om Handelshögskolan
Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige, att bedriva forskning av hög internationell standard samt att samverka med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: www.usbe.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2019, eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1968-18
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-11-22
Sista ansökningsdag 2018-12-28

Tillbaka till lediga jobb