Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Är du arbetsterapeut och brinner för att vilja utveckla kunskap om hur hemtjänst kan stödja äldres sociala aktiviteter? Vi söker en doktorand till projektet Stay-In-Touch som har till syfte att utveckla, utvärdera och implementera en ny arbetsprocess för att genom sociala aktiviteter motverka ensamhet hos äldre.

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand är du forskarstuderande med fokus på din egen utbildning med tillämpning i projektet Stay-In-Touch. Du kommer att ingå i en grupp där du har handledare och andra forskarstuderande som medarbetare. Stay-In-Touch modellen avser ge tydlig vägledning för hemtjänstpersonal om deras arbetsprocess allt från att de identifierar ensamhet till insatser och uppföljning. Arbetsmodellen skall nu testas och utvärderas i flera kommuner i norra Sverige. Både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kommer att användas i forskningsprojektet. Vi planerar även att utvärdera programmets kostnadseffektivitet.

Behörighet

För att antas på forskarutbildning krävs som grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå i ämnet arbetsterapi. På forskarnivå krävs att du har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

För det aktuella projektet krävs god kunskap i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Det är meriterande att ha arbetat med äldre personer samt att ha erfarenhet eller intresse av projekt med samskapande metoder. Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot, detta görs genom ett arbetsprov. B-körkort krävs för projektet.

Övriga upplysningar

Som doktorand kommer du huvudsakligen att ha din verksamhet förlagd till Vårdvetarhuset vid Umeå universitet där det dagliga arbetet kommer att ske. Regelbundna vistelser till olika kommuner i norra Sverige liksom resor i samband med kurser, seminarier och för samverkan med andra doktorander och forskare kommer ske.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Din ansökan ska innehålla

  • Ett personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv för att söka doktorandanställningen
  • En projektplan där du på max två a4 sidor beskriver hur du skulle vilja lägga upp ett arbete för att i en hemtjänstkontext testa en given arbetsmodell, inkludera referenser och motivera metodval.
  • StyrktCV
  • Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven
  • Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete
  • Namn och kontaktinformation på minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag: 15 december 2018.

Tillträdesdag: 2019 02 01 eller enligt överenskommelse

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Facklig information: SACO 090-786 53 65, SEKO 090-786 52 96, ST 090-786 54 31 

Närmare upplysningar: lämnas av Professor Ingeborg Nilsson, tfn 090-786 6133. E-post: ingeborg.nilsson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01
Löneform Månadlön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1951-18
Kontakt
  • Ingeborg Nilsson, professor, 090-786 6133
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-11-20
Sista ansökningsdag 2018-12-31

Tillbaka till lediga jobb