Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av doktorandprojektet
Vår forskargrupp vid Institutionen för odontologi studerar käksystemets funktion med speciell tonvikt på smärta och käkfunktionsstörning. Det nu aktuella forskningsprojektet avser att studera kliniskt beslutsfattande inom tandvården med patienter med smärta och käkfunktionsstörning som modell. Dessutom ingår epidemiologiska studier om förekomst av smärta och funktionsstörningar i den vuxna populationen. Projektet omfattar såväl kvalitativ som kvantitativ metodik. 

Behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har: 

1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet. Oavsett hur den grundläggande behörigheten förvärvats fodras att den sökande inhämtat den teoretiska delen av undervisningen i klinisk oral fysiologi för tandläkare.

2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

Övriga kvalifikationer
Vi söker dig som har tandläkarexamen med svensk legitimation. Inom projektet är fördjupade kunskaper och tidigare erfarenhet av arbete med biostatistik och kvalitativ metodik meriterande. Eftersom en del av projektet omfattar undersökning enligt Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD är dokumenterad formell kompetens och klinisk erfarenhet i användande av denna metod särskilt meriterande. Specialistutbildning eller pågående ST-utbildning i bettfysiologi är särskilt meriterande.

Villkor
Tillträdesdag för anställningen är 2019 03 01 eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. 

Övrig information
Här kan du läsa mer om forskarutbildningen: https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/forskarutbildning/

Här kan du läsa mer om institutionen för odontologi:
https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Anders Wänman, 090-785 60 82, anders.wanman@umu.se

Ansökan
Du ansöker via rekryteringssystemet Varbi senast 181207. En fullständig ansökan ska innehålla:
•  CV/meritförteckning
•  Personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering till din ansökan samt kontaktuppgifter (max 2 A4-sidor)
•  Kopior av examensbevis, relevanta betyg, diplom och andra certifikat
•  Kopior på din magister- eller masteruppsats samt eventuella publikationer där du varit författare eller medförfattare
•  Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Välkommen in med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190301 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1974-18
Kontakt
  • Anders Wänman, prefekt, 090-785 60 82
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-07

Tillbaka till lediga jobb