Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Kemiska institutionen söker en postdoktor till ett projekt som handlar om mekanismerna bakom autofagi. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Ett av forskargruppens huvudintressen är mekanismer bakom autofagi. Sådana system har utvärderats på molekylär och cellulär nivå med en rad kemiska, molekylära och cellbiologiska tekniker. Autofagi är en evolutionärt konserverad självätandeprocess med huvudsaklig funktion att eliminera eller återvinna dysfunktionella cellulära organeller eller oanvändbara proteiner. Autofagi spelar en viktig roll inom fysiologi, inklusive utveckling och åldrande, och har associerats med olika mänskliga sjukdomar, inklusive cancer, neurodegeneration, hjärthypertrofi och infektion. Modulering av autofagi ingår i behandling av sjukdomar såsom neurodegenerering och cancer. Trots omfattande forskning är modellerna för autofagosombildning och autofagireglering ännu inte fastställda. Genom att använda en kombination av cellbiologiska, strukturbiologiska och kemiskt genetiska metoder har vi klargjort grundläggande mekanismer bakom autofagosombildning. I vårt laboratorium har vi identifierat en ny mekanism hos virulenta bakterier (Legionella) för att undvika värdcellens autofagi. Här har vi använt semisyntetiska LC3-proteiner. Vi har även identifierat nya småmolekylära kemotyper för autofagimodulering och nya cellulära mål som ingår i mekanismerna för autofagireglering. Detta projekt kommer att kombinera cellbiologiska, biokemiska, kemiska och kemo-optogenetiska metoder för att förstå mekanismerna för autofagi. Som postdoktor kommer du att arbeta med cellmikroskopi, western blotting, knock-out/down, analys av cellulära fenotyper, proteinuttryck och rening och/eller biokemisk och strukturell karaktärisering.

Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet är tvärvetenskapligt med starka samarbeten med olika vetenskapliga discipliner. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
För behörighet krävs en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i cellbiologi, biokemi, strukturbiologi eller inom ett annat relevant fält. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Postdoktorn förväntas planera och utföra forskningsprojekt självständigt men också i nära samarbete med övriga projektdeltagare, självständighet och god samarbetsförmåga är därför krav. Att väl behärska engelska i så väl skrift som tal är också ett krav. Erfarenhet av cellmikroskopi, western blotting, siRNA, CRISPR-Cas, proteinuttryck och rening, och/eller röntgenkristallografi är starkt meriterande liksom en gedigen publikationslista inom dessa områden.

Ansökan
Till ansökan bifogas:

  • personligt brev med redogörelse för relevanta kvalifikationer och forskningsintressen samt skäl att söka stipendiet (max 2 sidor),
  • CV med publikationslista,
  • kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande,
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 publikationer),
  • namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner,
  • andra handlingar du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven antingen på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2018-12-13.

Närmare upplysningar lämnas av professor Yaowen Wu, yaowen.wu@umu.se. Webb: http://www.chemistry.umu.se/english/research/group-leaders/yaowen-wu/

Välkommen med din ansökan!
Kemiska institutionen har ca 200 anställda och institutionen är en del av Kemiskt Biologiskt Centrum (www.kbc.umu.se) vid Umeå universitet som erbjuder utmärkta infrastruktur inkluderande avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö. Infrastrukturen inkluderar Proteinexpertisplattformen (PEP), Röntgenkristallografiplattformen, Proteomikplattformen, NMR (850-400 MHz), Cryo-EM och Biochemical Imaging Centre. De senaste forskningsgenombrotten från Umeå universitet inkluderar identifiering av de molekylära mekanismerna i det bakteriella CRISPR-Cas9-systemet som har tagits vidare till ett standardverktyg för genetisk manipulering.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1821-18
Kontakt
  • Yaowen Wu, 090-7865000
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-11-16
Sista ansökningsdag 2018-12-13

Tillbaka till lediga jobb