Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker en postdoktor i artificiell intelligens, med fokus på ingenjörsmässiga metoder för ansvarsfull utveckling av AI-system, som en del av EU -projektet AI4EU (H2020-ICT26-2018), vars mål är att utveckla en öppen AI-plattform.

Innehavaren av anställningen blir en del av den nystartade forskargruppen för social och etisk artificiell intelligens vid Umeå universitet. Gruppen bedriver forskning om AI-system som tar socialt ansvar. Detta inbegriper utveckling av teorier, modeller och verktyg för övervakning, ansvarighet och verifiering, och metoder för att analysera, designa, mäta och utvärdera sociala effekter. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. Se http://people.cs.umu.se/virginia/ för mer information. Forskningen spänner från grundforskning till tillämpad forskning, och i detta projekt samarbetar gruppen med internationellt välkända grupper från akademi och industri.

Projektbeskrivning
Projektets huvudmål är att utveckla den värdebaserade AI-designmetod som ligger till grund för den öppna AI-plattform som ska utvecklas i AI4EU-projektet. Din forskning förväntas inkludera:
• Att utveckla en metodik för teknisk och formell integrering av etiska, juridiska, samhälleliga och ekonomiska aspekter i den systematiska utformningen och implementationen av AI-system.
• Att testa denna metodik i samband med de olika användningsfall som utvecklats inom ramen för AI4EU.
• Att utveckla och sprida designmetoden genom ett pedagogiskt material (t.ex. en MOOC), handledning och träningsprogram.

Projektet ska först undersöka och kritiskt granska befintliga värdebaserade designmetoder och sedan lägga fast en viss avancerad metod, och utarbeta ytterligare praktiska detaljer om denna så att den kan användas inom AI4EU-projektet. Metoden kommer sedan att utövas i projektets olika användningsfall, vilket möjliggör testning av utbildningsmaterial, av designriktlinjernas lämplighet, och av effektiviteten vid hantering av etiska, juridiska, samhälleliga och ekonomiska problem. Detta teststadium kommer otvivelaktigt att avslöja olika begränsningar som motiverar en andra utvecklings- och testcykel av metoden. Det slutliga resultatet ska vara en välbeprövad metodik som kan ge vägledning för AI-tillämpningar inom industrin, och utgöra ett förslag till EU-standard.

Eftersom projektet bedrivs i en europeisk kontext så förväntas innehavaren samarbeta med andra partners runt om i Europa, och resa till workshops och projektmöten.

Anställningen är på heltid och omfattar 2 år. Planerad start är 1 januari 2019, eller enligt överenskommelse. AI4EU-projektet omfattar 3 år, en annan anställning som täcker det tredje året kommer att utlysas senare.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i artificiell intelligens, datavetenskap eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger, som t.ex. föräldraledighet eller militärtjänstgöring.
Den sökande ska vara driven av ett starkt forskningsintresse, välorganiserad, och tycka om att arbeta med utmanande problem och innovativa lösningar. Forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer inom anställningens område är ett krav. Erfarenheter av systemmodellering, kunskapsrepresentation, och mjukvaruutveckling är meriterande. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

• Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterat till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen
• Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
• Kopior av examensbevis och studieutdrag inklusive kurser med betyg
• En kopia av din doktorsavhandling
• Kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer, numrerade enligt publikationslistan
• Kontaktinformation till tre referenspersoner
• Annan relevant information, såsom dokumentation av mjukvaruutvecklingserfarenheter eller arbete i eller med industrin.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem, diarienummer AN 2.2.1-1727-18. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är 2018-12-31.

Eftersom vi eftersträvar en mer balanserad könsfördelning på institutionen så uppmuntrar vi kvinnliga sökande.

Mer information
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta professor Virginia Dignum, virginia@cs.umu.se. Mer information om forskningsgruppen respektive Umeå universitet finns på http://people.cs.umu.se/virginia/ och http://www.umu.se/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1727-18
Kontakt
  • Virginia Dignum, Professor, 090-786 63 08
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-26
Sista ansökningsdag 2018-12-31

Tillbaka till lediga jobb