Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Företagsforskarskolan och kemiska institutionen söker en doktorand i kemi till ett samarbetsprojekt med Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Välkommen med din ansökan senast 2018-12-17!

Avlägsnande av föroreningar genom fotosyntetiska mikroorganismer och deras biomassavalorisering för produktion av biobränslen.

Projektbeskrivning
Projektet bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet (UMU) och Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Du kommer att arbeta inom ett internationellt konsortium som undersöker hur man kan skapa resurser för en hållbar energiförsörjning i framtiden. Projektet är kopplat till NordAqua, vilket är ett nordiskt excellenscentrum som finansieras av NordForsk. NordAqua har syftet att driva på utvecklingen mot en bioekonomi i Skandinavien (http://nordaqua.fi/).

I detta projekt söks lösningar för hur man kan använda fotosyntetiserande mikroorganismer för att återvinna koldioxid från atmosfären genom biotekniska processer för att producera bränslen och energi. En viktig frågeställning i denna forskning är hur bra fotosyntetiserande mikroorganismer lämpar sig för att rena avloppsvatten och producera biomassa i nordiskt klimat. Ett mål för projektet är att använda energi från solljus för att rena avloppsvattnet och för att ersätta fossila bränslen genom förnybara energikällor.

I arbetsuppgifterna ingår att identifiera lämpliga och effektiva arter i den nordiska algsamlingen och i algsamlingen hos NIVA. Dessa alger ska analyseras för att kartlägga deras potential för att rena avloppsvatten från föroreningar, kväve och fosfor. Det ska också bedömas vilket värde deras biomassa har för en teknisk produktion av biobränslen, biogödsel och energi.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen vid kemiska institutionen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Doktoranden kommer att arbeta vid NIVA i Oslo (Norge) under korta perioder.

Kompetenskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs det att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall ha lästs minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller ett motsvarande ämne.

Du som söker anställningen förväntas ha stor entusiasm för det vetenskapliga ämne som projektet handlar om och en högre utbildning inom teknisk kemi, biokemi eller teknisk mikrobiologi. Det är meriterande om du har kännedom om analytiska tekniker som används inom området för bestämning av tungmetaller, och oorganiska kväve- och fosforämnen (NO3-, NH4+ och PO43-). Det är meriterande om du har erfarenhet av att odla mikroalger i både laborativ och pilotskala. Din portfölj av analytiska tekniker kompletteras med en god förmåga att kommunicera. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs och det är meriterande om du har goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och/eller norska. Ditt sätt att arbeta kännetecknas av att du tar initiativ och visar kreativitet samt att du är noggrann med att följa upp dina framsteg. Det är viktigt att ha en bra förmåga att arbeta självständigt såväl som i en grupp i en tvärvetenskaplig miljö.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska;

  • CV,
  • ett personligt brev med motivering till varför du söker utbildningsplatsen,
  • styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg och ev andra intyg
  • namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2018-12-17. Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar lämnas av professor Christiane Funk, tfn: 090-7867633, e-post: christiane.funk@umu.se.

Om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning (www.chemistry.umu.se). För mer information om institutionens forskarutbildning, se: http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1691-18
Kontakt
  • Christiane Funk, 090-7867633
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-22
Sista ansökningsdag 2018-12-17

Tillbaka till lediga jobb