Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Universitetslektorer i utbildningsledarskap

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning, handledning och forskning i ämnet utbildningsledarskap främst inom olika program vid Centrum för skolledarutveckling som utbildar och forskar om skolans ledarskap och organisation. Undervisning inom Rektorsprogrammet, som är den statligt reglerade befattningsutbildningen för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktion, kommer att utgöra en omfattande del av innehavarens utbildningsuppdrag. Undervisningen sker även på andra orter i Sverige, främst i södra Sverige.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
De främsta bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet där lika stor omsorg ska ägnas åt prövningen av var och en av dessa.

Centrum för skolledarutveckling är en tvärvetenskaplig verksamhet och är därför intresserade av sökande från olika discipliner. Särskilt meriterande är doktorsexamen i något av ämnena statsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete och sociologi.
 
Särskilt meriterande är också visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan.

Meriterande är:
- Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
- Ledningsuppdrag, undervisning eller utvecklingsuppdrag inom det allmänna skolväsendet
- Erfarenhet från arbete inom olika skolmyndigheter
- Erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av undervisning och program inom högskolan
- Visad förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ   förmåga till exempel genomerfarenhet av koordinerings- och ledningsuppdrag.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av ansökan till universitetslektor, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Centrum för skolledarutveckling
Centrum för skolledarutveckling ingår i Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och är en tvärvetenskaplig och självständig enhet som bedriver uppdragsutbildning för rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden.
För mer information, se http://www.pol.umu.se/cpd.

Statsvetenskapliga institutionen har drygt 60 anställda och av dessa är en tredjedel verksamma vid Centrum för skolledarutveckling. Vid institutionen finns forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se http://www.pol.umu.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1644-18
Kontakt
  • Helene Ärlestig, helene.arlestig@umu.se, 070-256 45 56
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-10-18
Sista ansökningsdag 2018-11-19

Tillbaka till lediga jobb