Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Sociologiska insitutionen söker en postdoktor som ska arbeta i projektet "When and where is it possible for young workers to escape from low-wage jobs? The role of the organizational and regional context for upward wage mobility" finansierat av Vetenskapsrådet.

Det aktuella projektet syftar till att undersöka betydelsen av företagsspecifika faktorer för löneutveckling bland ungdomar. Specifikt ska projektet bidra till forskningen om sammansättningen av företagets arbetskrafts roll när det gäller kompetens, kön och social bakgrund och dess betydelse för ökad lönerörlighet bland ungdomar. Projektet använder sammanlänkade uppgifter om arbetsgivare och anställda från svenska register.

Den anställde kommer att ansvara för att planera och utföra forskning i samarbete med projektledaren. Anställningen som postdoktor omfattar 24 månader och påbörjas 1 februari 2019 (om inte annat avtalats).

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen inom sociologi eller annat relaterat område (till exempel ekonomi, kulturgeografi, demografi, organisationsstudier). En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att den sökande inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Som bedömningsgrund för tillsättningen gäller i första hand vetenskaplig skicklighet. Den sökande måste kunna analysera longitudinella data och tala och skriva engelska flytande. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter förväntas.

Ansökan ska innehålla: 

  • Ett komplett CV inklusive publikationslista
  • Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under postdoktoranställningen (max 5 sidor) 
  • Max tre representativa publikationer

Ansökan görs via systemet Varbi senast 30 november 2018. För ytterligare information om arbetsplatsen, vänligen kontakta projektledaren Anna Baranowska-Rataj (anna.baranowska@umu.se).

Mer information om projektet finns här: www.umu.se/en/research/projects/when-and-where-is-it-possible-for-young-workers-to-escape-from-low-wage-jobs-/

För information om institutionen, se www.soc.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1585-18
Kontakt
  • Anna Baranowska-Rataj, docent, anna.baranowska@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-02
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tillbaka till lediga jobb