Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser nu ett biträdande lektorat i matematisk statistik med inriktning mot compressive sensing (CS) och statistisk inlärning (SL) med gleshet. Till anställningen följer en resurs som innefattar fem postdok-år, en doktorand samt projektrelaterade kostnader motsvarande 60 tkr/år.

Bakgrund
Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) är ett av de mest spännande framstegen under 2000-talet. Centret Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) lanserar ett program för att utveckla matematiken inom AI. Utlysningen är en del av detta program.

Anställningen syftar till att utveckla nya matematiska, statistiska och beräkningsvetenskapliga metoder för intelligent CS och SL, samt att utveckla det teoretiska ramverket och utforska relaterade tillämpningar inom AI, inkluderande medicinsk bildbehandling, automatiserad kvalitetskontroll och självkörande bilar. Att förstå och utnyttja gleshet för att extrahera information från stora datamängder med syfte att fatta optimala beslut kommer att vara den huvudsakliga inriktningen för denna anställning.

Arbetsbeskrivning
Den person vi söker ska bidra till uppbyggnaden av forskningsmiljön inom området matematik för artificiell intelligens, med fokus på CS och SL med gleshet, samt handleda doktorander och postdoktorer. I första hand välkomnar vi sökande som forskar inom både CS och SL, men sökande med ett forskningsdjup inom ett av områdena kan också komma ifråga för anställningen. Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen kommer att tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande.

Vi söker en person som vill arbeta självständigt med fokus att utveckla ny teori inom CS och SL för AI. Grundutbildningen vid institutionen kommer att kunna erbjuda möjligheter att handleda kvalificerade examensarbeten i samarbete med externa partners. Innehavaren förväntas även aktivt söka externa medel.

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och utgörs av fem års egen forskning och 1 års pedagogisk meritering. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande lektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i matematik, matematisk statistik, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens utgång.

Som bedömningsgrund ska gälla graden av vetenskaplig skicklighet, främst bedömt utifrån publikationer. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och arbets­uppgifter som ingår i anställningen. Vidare kommer förmågan att självständigt organisera, leda och driva projekt att beaktas. Den sökande ska ha internationell forskningserfarenhet och dokumenterade kunskaper som stärker kompetensen inom forskningsområdet i Sverige. Den sökande ska också kunna uppvisa förmåga att på ett självständigt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom och utanför akademien. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Den sökande ska ha bidragit till utveckling av CS teori eller SL metodutveckling. Framgångsrikt arbete med nya CS teorier såsom statistisk CS, dynamisk CS och nya SL med gleshet är särskilt meriterande. Teoretiska egenskaper av generell reglering, numeriska metoder för storskalig optimering och statistisk inferensmetoder för glesa data är specifika områden av intresse. God erfarenhet av att utveckla matematiska och statistiska metoder för analys av stora datamängder och erfarenhet från tvärvetenskapliga forskningsprojekt är meriterande liksom dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematik eller matematisk statistik. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, samt handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla forskningsverksamhet är meriterande.

Dokumenterad framgångsrik utbildnings- och professionsverksamhet inom matematik eller matematisk statistik, samt dokumenterat god erfarenhet av samverkan mellan forskning och utbildning, är meriterande.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet 
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen och hur du kan bidra till motsvarande forskningsprojekt inom WASP strategiska områden.
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-11-16.

Mer information
Professor Jun Yu 090-786 51 27, jun.yu@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1353-18
Kontakt
 • Jun Yu, +46 90-786 51 27
 • Åke Brännström, +46 90-786 78 62
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2018-09-21
Sista ansökningsdag 2018-11-16

Tillbaka till lediga jobb