Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vid kemiska institutionen bedrivs forskning inom profilområdena biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi. Ett nytt och växande forskningsområde inom miljö- och biogeokemi är analys och effektstudier av läkemedel i miljön. Vi söker nu en universitetslektor för forskning och undervisning inom detta område. För mer information, se: http://chemistry.umu.se. Sista ansökningsdag är 2018-06-07.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av denna anställning förväntas i första hand självständigt bedriva kvalificerad forskning inom kemi med inriktning mot miljökemi, speciellt mot forskning om läkemedel i miljön. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet miljökemi. Vidare ingår undervisning inom ramen för farmaciutbildningarna vid Umeå universitet liksom inom andra delar av kemiämnet. Arbetsuppgifter inom undervisning inkluderar även kursutveckling, handledning och examination av självständiga arbeten samt administrativa uppgifter, såsom att vara kursansvarig och/eller programansvarig lärare. Därtill förväntas innehavaren delta i handledning på forskarutbildningsnivå. Även interna och externa förtroendeuppdrag kan ingå i anställningen. 

Innehavaren skall också hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom ämnesområdet liksom om utvecklingen i stort av relevans för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara miljökemi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet av betydelse för ämnesområdet miljökemi med inriktning mot analys och effektstudier av läkemedel. Dokumenterad erfarenhet av forskning rörande miljökemi, spårämnesanalys samt studier av ekologiska och farmakologiska effekter av läkemedel i miljön är ett krav. Anställningen förutsätter även en dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt arbete i såväl laboratorium som i fält.

En gedigen bakgrund inom inom farmaciområdet är starkt meriterande. Meriterande är även dokumenterad erfarenhet av metodutveckling av kemiska analystekniker samt erfarenhet av planering och genomförande av provtagning. Dokumenterad postdoktoral erfarenhet inom ämnesområdet är likaså meriterande samt aktiv medverkan i, för ämnet, relevanta internationella forskningssamarbeten. 

Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och vetenskapliga konferenser som tillämpar ett så kallat peer review-system. Innehavaren förväntas bedriva oberoende forskning, vilket innebär att en styrkt förmåga att självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt och dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla egna forskningsanslag är ett krav.

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet främst avseende ämnesområdet kemi med särskild inriktning mot miljökemi och mot farmaci. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete samt högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, är ett krav liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Dokumenterade erfarenheter av undervisningsadministration är starkt meriterande.

Meriterande är dokumenterad förmåga att handleda doktorander.

Vetenskaplig skicklighet ska utgöra den främsta bedömningsgrunden för befattningen, därnäst den pedagogiska skickligheten.

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling.

Ansökan
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi som du når via ansökningsknappen nedan.

Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • tre referenser inklusive kontaktuppgifter

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-06-07.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lars Lövgren, 090-786 68 46, lars.lovgren@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-867-18
Kontakt
 • Lars Lövgren, 090-786 68 46
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-16
Sista ansökningsdag 2018-06-07

Tillbaka till lediga jobb