Umeå universitet, instituionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet erbjuder en postdoktor-tjänst i Datavetenskap inom Prehospital resursoptimering. Tjänsten är placerad vid Institutionen för datavetenskap och omfattar två års forskning. Sista ansökningsdag är 30 maj 2018.

Då vi eftersträvar en mer balanserad könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi i synnerhet kvinnliga kandidater att söka.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Drygt 4 100 medarbetare och 32 000 studenter har redan valt Umeå universitet.

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för Datavetenskap har ca 100 medarbetare från 20 länder. Vi bedriver forskning och utveckling inom en bredd av områden inom Datavetenskap och samarbetar både med forskningsinstitutionen och industriella parter. Vi erbjuder en inspirerande internationell atmosfär, utmanande forskningsfrågor, och utmärkta karriärmöjligheter.

Projektbeskrivning

En åldrande befolkning, urbanisering och medicinsk utveckling kräver en flexibel prehospital vård. Förändringarna kräver att den prehospital vården är anpassningsbar så att resurserna kan användas hållbart, effektivt och rättvist. Detta inkluderar lika vård oavsett ålder, kön och geografi, och att miljöperspektivet beaktas.

Syftet med projektet är att utveckla en bred lösning som möjliggör att den prehospitala vården organiseras på ett optimalt sätt, vilket förutsätter att vi kan prediktera nyckeltal för olika resursallokeringar och simulera framtida larm. Vår lösning kombinerar unika historiska larmdata, avancerad statistisk modellering och storskaliga simuleringar för att ta fram information som möjliggör transparent beslutsfattande och optimalt resursutnyttjande. Lösningen gör det enkelt att belysa besluts konsekvenser för specifika patientgrupper, vilket är centralt ur ett demokrati- och könsperspektiv.

Den prehospitala sjukhusvården i Sverige har cirka 660 ambulanser, svarar på cirka 1,2 miljoner larm per år och kostar över 4 miljarder kronor per år. Det verktyg som vi avser att utveckla skapar kommer att möjliggöra systematisk kvalitetshantering, vilket i längden kan ge stora effektivitetsvinster.

Den anställda kandidaten, som kommer att vara baserad vid institutionen för datavetenskap, kommer att ansvara för modellering av körtider för utryckningsfordon, baserat på historiska observationer. Detta medför en stor del maskininlärning och simulering. Projektet är starkt tvärvetenskapligt och involverar människor från både akademin och den prehospitala vården, och kandidaten kommer att arbeta i nära samarbete med olika gruppmedlemmar, i synnerhet en postdoktor inom spatio-temporal statistik.

 

Kvalifikationer

För att kvalificera sig för tjänsten ska du ha (eller vara nära att avsluta) en doktorsexamen, eller en utländsk examen som anses vara likvärdig, i datavetenskap eller motsvarande ämne. För att vara behörig att söka skall examen ha erhållits högst tre år före ansökningsperiodens slut, förutsett att det inte finns särskilda skäl. Goda färdigheter i skriftlig och muntlig engelska är ett krav.

Sökanden bör ha dokumenterade kunskaper inom datavetenskap, företrädesvis inom maskininlärning och simulering, och god programmeringsfärdigheter är ett krav. Kunskaper i statistik och grafteori är meriterande. På grund av projektets tvärvetenskapliga karaktär är det viktigt att kandidaten både har kommunikationsförmåga och sociala färdigheter samt har förmågan att bedriva självständig forskning och arbeta i grupp.

Ansökan

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och skall innehålla:

  1. ett personligt brev, innehållande dina kontaktuppgifter samt en beskrivning av dina forskningsintressen och erfarenheter (max 2 A4 sidor);
  2. Curriculum Vitae med din publikationslista;
  3. kopia av examensbevis (eller liknande om examensbeviset ännu ej erhållits) och dokumentation av avslutade akademiska kurser;
  4. kopior av doktorsavhandlingen och övrigt relevant vetenskapligt arbete;
  5. namn och kontaktuppgifter till två personer som vill agera referenspersoner.

Startdatum:1 juli 2018 eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information,kontakta lektor Johanna Björklund (tel: +46 70 603 94 59, e-post: johanna.bjorklund@umu.se) eller lektor Patrik Rydén (tel: + 46-90 786 95 62, e-post: patrik.ryden@umu.se).

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem, och vara inkommen senast 2018-05-30. Ref-nr AN 2.2.1-850-18.

Enligt högskoleförordningen (kapitel 12, 2§) kan anställningsbeslutet inte överklagas.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-850-18
Kontakt
  • Ass. prof. Johanna Björklund, +46 70 603 9459
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-05-30

Tillbaka till lediga jobb