Umeå universitet,

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Pedagogiska institutionen söker en vikarierande universitetslektor med intresse av att arbeta med institutionens utbildningsverksamhet och uppdrag riktade mot det specialpedagogiska fältet. Specialpedagogik är ett viktigt utvecklingsområde inom utbildning, forskning och praktik, och med stöd från Umeå universitet har pedagogiska institutionen fått ansvar att bygga upp en stark ­miljö för denna utveckling. Den specialpedagogiska forskningen vid institutionen behandlar samspelet mellan individens förutsättningar och samhällets och skolans villkor och resurser. Anställningen är ett vikariat på ca sex månader med placeringsort Umeå. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag som är kopplade till det special­pedagogiska fältet. För att främja kvalitet i utbildning likväl som i forskning undervisar lektorer minst 20 % på grund och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination inom det specialpedagogiska fältet. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter inom det specialpedagogiska fältet, samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighetskrav 
Behörig för anställningen är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunder 
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik/pedagogiskt arbete med inriktning mot det specialpedagogiska området. Särskild vikt fästs vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet. Stor vikt fästs vid forskningsmeriter inom området från de senaste fem åren samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det aktuella området. Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Meriterande är att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. 

Pedagogiska institutionen eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Därför välkomnar vi personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Ansökan 
Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Pedagogiska institutionen  
Mer om pedagogiska institutionen se: http://www.pedag.umu.se/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180801
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-862-18
Kontakt
  • Mårten Almerud, studierektor, 090-786 64 68, marten.almerud@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-07
Sista ansökningsdag 2018-05-29

Tillbaka till lediga jobb