Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker en vikarierande universitetslektor i matematikdidaktik och/eller nv-didaktik med inriktning mot grundskolan och gymnasiet. Anställningen är ett vikariat under 6 månader med tillträdesdag den 1 augusti 2017. Anställningen omfattar 80 % undervisning och 20 % kompetensutvecklingstid, vilken kan ägnas till självständig forskning. Sista ansökningsdag är 2018-06-01.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna omfattar 80 % undervisning och 20 % kompetensutvecklingstid som kan ägnas till självständig forskning. Undervisningen utförs på grundnivå i förskole-, grundlärar- och ämneslärarkurser. Undervisning utförs även på avancerad nivå, t ex examensarbeten. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamhet ingår också.

Kompetenskrav 
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder 
Pedagogisk skicklighet kommer att ges större vikt än vetenskaplig skicklighet vid urvalet. Därutöver skall gälla administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Pedagogisk skicklighet ska i första hand avse matematik-/nv-didaktik och i andra hand ämnesområden inom matematik eller naturvetenskap. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

 • undervisning på grundnivå och avancerad nivå
 • högskolepedagogiskt utvecklingsarbete  
 • lärarexamen
 • undervisning på grundskola eller gymnasiet
 • praktisk erfarenhet och utvecklingsarbete av undervisning i grundskolans/gymnasiets matematik- och/eller naturvetenskapskurser.

Vetenskaplig skicklighet skall avse pedagogiskt arbete eller matematik-/nv-didaktik med inriktning mot grundskolan och gymnasiet. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett s.k. referee-system.

Vidare ska beaktas skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete. Annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningen är kravet att den sökande förstår talad och skriven svenska.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i dokumentet: Anvisningar till sökande vid ansökning till läraranställning
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • tre referenser inklusive kontaktuppgifter

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling. 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-06-01.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Helena Näs, 090-786 9558, helena.nas@umu.se

Välkommen med din ansökan! 

Vid NMD, Umeå universitet, arbetar idag ungefär 40 personer (se www.nmd.umu.se). Institutionens huvudsakliga verksamhet är utbildning av förskollärare, fritidslärare, grundskollärare och gymnasielärare med inriktning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Institutionen ansvarar även för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som t ex bedömning och även inom ämnesområdet specialpedagogik. Vi ger även fortbildningskurser för verksamma lärare och erbjuder också fristående kurser i Utomhuspedagogik, naturvetenskapsdidaktik och matematikdidaktik.

Institutionens forskning är omfattande och bedrivs av mer än hälften av institutionens anställda. Vid institutionen finns flera överlappande forskningsområden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Forskningen bedrivs dels inom stora projekt, både lokala, nationella och internationella, och dels i mindre konstellationer. En stor del av forskningen sker i samverkan med kommuner och skolor, men också genom uppdrag från, eller i samarbete med, Statens skolverk och Statens skolinspektion.

Läs mer om oss på (www.nmd.umu.se)

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-774-18
Kontakt
 • Helena Näs, 090-786 95 58
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-04
Sista ansökningsdag 2018-06-01

Tillbaka till lediga jobb