Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Perfluorerade ämnen i hushållsavfall och nedbrytning/omvandling vid avfallsförbränning

Doktorandanställningen är en del av Umeå universitets Företagsforskarskola som syftar till att öka samverkan mellan Umeå universitet, företag och offentliga organisationer. Projektets huvudfokus ligger på perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS) och deras förekomst i hushållsavfall. Projektet syftar till att klargöra hur avfallshantering och förbränning kan fungera som en källa för spridning av PFAS alternativt som en reduktions- och/eller nedbrytningsmekanism. Sista ansökningsdag 2018-05-18.

Arbetsuppgifter
PFAS är en gemensam term för perfluorerade och polyfluorerade ämnen. De är mycket stabila och kan spridas i stor utsträckning i miljön. PFAS återfinns i ett stort antal olika produkter och när dessa produkter når slutet av sin livslängd hamnar de i hushållsavfall och i avfallsförbränningsprocessen. Du kommer att studera vad som händer med PFAS i avfall under lagring och förbehandling, och i förbränningsprocessen samt hur de släpps ut i omgivningen från avfallshanteringsverksamheter. Huvudsyftet med detta projekt är att klargöra hur avfallsförbränning kan fungera som en källa för spridning av PFAS alternativt som en reduktions- och/eller nedbrytningsmekanism, och målet är att identifiera möjliga utsläppsvägar och föreslå lösningar på hur sådana utsläpp ska förhindras.

Det praktiska arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med industrin och kommer att omfatta realistiska lakningstester i laboratorieskala och prepilot-skala med användning av verkligt avfall. Omvandling och nedbrytning av PFAS kommer att studeras i förbränningsexperiment med ett simulerat avfallsbränsle. Doktoranden kommer att vara anställd vid Umeå universitet, medan delar av det praktiska arbetet utförs vid Umeå Energis kraftvärmeverk. Umeå Energi AB (www.umeaenergi.se) är ett kommunägt bolag som genom avfalls- och biomassförbränning förser stora delar av Umeå med fjärrvärme. De sköter även Umeås elnät, tillhandahåller bredband och säljer el, både från den öppna marknaden och egen produktion.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Detta projekt kommer att utföras i en forskargrupp där forskning bedrivs kring termiska processer som nyttjar biomassa, avfallsmaterial och andra biomaterial. Du ska ha ett stort intresse för området och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Kurser och/eller erfarenhet från miljökemi, avfallsmaterial, förbränningskemi, lakning/akvatisk kemi och ytkemi är mycket meriterande. Du bör vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, dina skäl att söka utbildningsplatsen, och dina kontaktuppgifter
  • Ett CV, inklusive förteckning över kandidat- och/eller master-examensarbete och ev forskningspublikationer
  • Styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2018-05-18. Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Stina Jansson, tfn: 090-7867622, e-post: stina.jansson@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 45 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Se: www.chemistry.umu.se/. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-722-18
Kontakt
  • Stina Jansson, 0907867622
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-18
Sista ansökningsdag 2018-05-18

Tillbaka till lediga jobb