Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning mot tidiga år. Anställningen är på 75 % under perioden 2018-07-01—2019-01-31.

Beskrivning och arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom området engelska med didaktisk inriktning – särskilt mot tidiga år. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser.

I anställningen ingår 80 % undervisning och 20 % kompetensutveckling. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration, personal-, ämnes och planeringsmöten samt deltagande i institutionens forskningsseminarier.

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i engelska med didaktisk inriktning, engelska, språkdidaktik med inriktning mot engelska eller pedagogiskt arbete med inriktning mot engelska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området engelska med didaktisk inriktning mot tidiga år, yrkeserfarenhet från grundskolan kopplad till engelska, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskning
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • Samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom engelska med didaktisk inriktning mot tidiga år. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges särskild vikt.

Stor vikt ska tillmätas yrkeserfarenhet från grundskolan kopplad till engelska, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning, befordran och docentprövning. (Obs! gällande annonser fr o m 2018-04-11).

Ansökan ska göras i Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 2018-05-07.

Övrigt

Tillträdesdatum 2018-07-01 eller enligt överenskommelse.

Mer information om Institutionen för språkstudier

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 180701
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-688-18
Kontakt
 • Daniel Andersson, prefekt, 090 7865708, epost: daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-07

Tillbaka till lediga jobb