Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Projektbeskrivning:

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR, www.cedar.umu.se) utlyser en postdoktorsanställning i kognitiv neurovetenskap. CEDAR är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där åldrande studeras utifrån flera olika ämnesperspektiv, oftast baserade på longitudinella data. 

Forskningen äger rum i nära samarbete med Umeå center för funktionell hjärnavbildning (UFBI), som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där tekniker för funktionell och strukturell hjärnavbildning används för att belysa många olika grundvetenskapliga och kliniska frågeställningar (www.ufbi.umu.se föreståndare: Lars Nyberg). Anställningen är knuten till det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”Paths to Healthy and Active Ageing” (Dnr 2013-02506, PI: Gunnar Malmberg), som är finansierat av FORTE – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Inom ramen för den aktuella postdoktorsanställningen i kognitiv neurovetenskap kommer forskningen att handla om hjärnans åldrande under livsspannet. Forskningen sker under ledning av professor Carl-Johan Boraxbekk och i nära samarbete med övriga forskare som ingår i hans forskargrupp. Syftet är att utveckla nya metoder för att karakterisera hjärnans åldrande utifrån strukturell/funktionell MR, raclopride-PET, kognition, samt fysiologiska parametrar. Genom att använda hjärnavbildningsmetoder (MR) och avancerade beräkningsmodeller (t.ex. machine learning) är det möjligt att beräkna en individs "hjärnålder". Vi vill i detta projekt vidare undersöka hur en multimodal karakterisering av hjärnans ålder är relaterad till kognitiv funktion över tid, samt hur fysisk kapacitet påverkar detta. Projektet kommer att använda befintliga longitudinella data samt samla in nya data.

Kvalifikationer

Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång. 

Den sökande bör ha goda färdigheter i kognitiv neurovetenskap, statistik, vetenskaplig engelska, samt ha goda allmänna kommunikativa färdigheter, muntligen och i skrift. Erfarenhet av funktionell hjärnavbildning, gärna med fMRI och PET, samt programmeringskunskap, är meriterande. Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och som del i ett forskarlag. Stor vikt läggs vid den sökandes lämplighet för det aktuella projektet. 

Ansökan ska innehålla

  1. Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet. 
  1. Curriculum vitae som inkluderar examina, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Anställningen gäller för 2 år. Tillträde den 1 september 2018, eller enligt överenskommelse.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 15 maj 2018. Dokument som åberopas och inte kan bifogas Varbi kan skickas till Carl-Johan Boraxbekk, Umeå universitet, CEDAR, 901 97 Umeå, Sweden. Märk sändningen med diarienummer AN 2.2.1-682-18.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-682-18
Kontakt
  • Professor, Carl-Johan Boraxbekk, (cj.boraxbekk@umu.se)
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-12
Sista ansökningsdag 2018-05-15

Tillbaka till lediga jobb