Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bl.a. inom Lärarprogrammen, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, och Polisutbildningen.

Forskningens inriktning
Projektet inriktas mot att fördjupa kunskaperna om skolledarskapets betydelse för skolans digitalisering. I första hand handlar det om att beskriva, förklara, och förstå förutsättningarna för skolledare att kunna utöva ett strategiskt ledarskap med avsikten att stärka skolans verksamhet med stöd av samhällets pågående digitalisering, exempelvis vad gäller faktorer som påverkar innehåll och innebörd i en adekvat digital kompetens för skolledare. Avhandlingsarbetet ingår i ett större forskningsprojekt, vilket innebär samarbete med andra forskare. 

Projektet genomförs inom Umeå universitets Företagsforskarskola och i nära samarbete med ATEA Sverige AB.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation:
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha en tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen. 

Behörighetskrav och bedömningskriterier
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39). 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Ett ytterligare krav är att den sökande måste ha mycket goda kunskaper i både muntlig och skriftlig kommunikation på både svenska och engelska. 

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:

  • förmåga att tillgodogöra sig utbildningen,
  • tidigare studieresultat, samt
  • kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

  • analytisk förmåga,
  • kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig,
  • kritisk förmåga,
  • självständighet, samt
  • prestationer inom givna tidsramar 

Egna erfarenheter som skolledare är meriterande. 

Pedagogiska institutionen eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Därför välkomnar vi personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. 

Ansökan
Den sökande till utbildning på forskarnivå ska lämna in en skriftlig ansökan som underlag för bedömning. Med ansökan skall fogas en CV med styrkta uppgifter om tidigare studier, kopia på uppsatser som sökanden önskar åberopa, en forskningsplan eller motivering kopplad till den utlysta forskningsinriktningen och två namngivna referenspersoner (t.ex. tidigare handledare).

Närmare upplysningar lämnas av professor J Ola Lindberg, 090-786 62 38,  ola.j.lindberg@umu.se eller forskarutbildningsansvarig Ulrika Haake, 090-786 96 21, ulrika.haake@umu.se   

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 50 68, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork senast 2018-05-01.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-660-18
Publicerat 2018-04-09
Sista ansökningsdag 2018-05-01

Tillbaka till lediga jobb