Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Institutionen för fysiologisk botanik söker nu en förste forskningsingenjör som ska arbeta inom projektet " Kväveupptag i jordbruksgrödor, kväveupptag i barrträd & kol-kvävemetabilism under somatisk embryogenes i gran".

Beskrivning

Kväve är ett centralt näringsämne för växter och är ofta även det mest abundanta näringsämnet i växtvävnader. Ifall kväve är en begränsande faktor upplever växten stress, något som kan leda till försämrad tillväxt och överlevnad. Anställningen kommer innefatta ett antal projekt som handlar om att studera kväveupptag och kvävemetabolism in vitro, in vivo och under fältförsök i gran, tall, backtrav och potatis, med syftet att karaktärisera ”kvävenyttjande-effektivitet” i olika avseenden.  

Anställningen är på heltid (100%) från och med 10 juni 2018 till och med 31 maj 2019.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar att:

(i) utföra arbetsuppgifter inom projekt med inriktning på ökat kväveupptag i jordbruksgrödor

(ii) utföra projekt inriktat på att förstå betydelsen av tillgängligt kväve för tidig plantetablering och överlevnad i fält för barrträdsplantor

(iii) forskning och utveckling kring tekniken somatisk embryogenes (SE) i gran med fokus på kol- och kvävemetabolism.

Inom projekt (i) kommer vildtyp och transgena växter odlade under experimentella förhållanden in vitro, krukförsök och ev. i fält att utvärderas, främst med avseende på kväveupptag, upptagseffektivitet och tillväxt. Projekt (ii) är indelat i en växthusfas och en fältfas där olika planttyper kommer utvärderas med avseende på hur de svarar på kvävegödsling. Inom projekt (iii) är huvudfrågan sambandet mellan kol-och kvävemetabolism under SE-processen i gran. I projektet kommer växtmaterial från cellkultur till färdig planta att studeras med avseende på upptag och assimilering av organiskt kväve och mineralkväve samt hur de olika kvävekällorna påverkar/är beroende av kolmetabolismen. Projekten (i, ii & ii) kommer innefatta försöksuppställningar för att mäta tillväxtparametrar, stabila och radioaktiva isotoper för att mäta upptag av kol-och kvävekällor samt IRMS/LC-MS/GC-MS för att analysera upptag samt assimilering av upptagna molekyler.

Kvalifikationer

Du har doktorsexamen i skogsvetenskap med inriktning på biologi och växtfysiologi, eller motsvarande. Du har goda kunskaper inom områdena markomsättning av kväve, växters kväveupptag och kvävemetabolism och övergripande kunskaper om plantodling inom skogsbruket, samt fältförsök med skogsplantor. Erfarenheter av sterilt arbete in vitro, krukförsök, fältförsök med genetiskt modifierade växter, arbete med SE i gran, samt arbete med stabila och radioaktiva isotoper är krävs. Du har erfarenhet av att självständigt utarbeta och optimera experimentella protokoll, utvärdera resultat och eventuellt förändra metoderna för detta, felsöka och anpassa utrustning, samt sammanställa resultat för publicering. Du har mycket god förmåga att självständigt organisera och rapportera ditt arbete.

Ansökan

Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV med full publikationslista och kopior på relevanta examen (3) en beskrivning av forskningserfarenhet (4) Redogörelse för forskningsintresse (5) Kontaktinformation till två referenspersoner.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-06-10
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-637-18
Kontakt
  • Stefan Jansson, 090-786 53 54
Facklig företrädare
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
  • SACO, 090-786 53 65
Publicerat 2018-04-05
Sista ansökningsdag 2018-04-26

Tillbaka till lediga jobb