Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i Experimentell Fysik inom Umeå universitets Företagsforskarskola.

Utveckling av optiska metoder för mätning av gasegenskaper.

Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning inom ett flertal områden, bl.a. fotonik, spektroskopi, kondenserade materiens fysik, organisk elektronik, nanoteknik och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning.

Institutionen för fysik söker nu en doktorand i Experimentell fysik för ett projekt inom ämnesområdet tillämpad optik. Sista ansökningsdag är 2018-04-27. Tillträde under vårterminen 2018 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Den lyckosamma kandidaten kommer att arbeta som doktorand inom Umeå universitets företagsforskarskola i ett samarbete mellan Laserfysikgruppen, Institutionen för fysik, och enheten för mätteknik vid RISE Research Institutes of Sweden, Borås. Du kommer att utveckla nya optiska mättekniker för att mäta gasers egenskaper, framförallt deras refraktivitet, densitet och tryck, med en noggrannhet och precision som överträffar de befintliga.

De utvecklade teknikerna ska basera sig på mätning av gasers brytningsindex i en extern optisk kavitet m.h.a. en (eller flera) smalbandiga lasrar vars frekvens(er) är låsta till någon av kavitetens transmissionsmoder. Genom att mäta förändringen i laserfrekvens då gas släpps in i en kavitet kan gasens refraktivitet (brytningsindex) mätas, vilket kan kopplas till densitet och tryck. Då frekvens kan mätas med mycket hög precision har dessa mättekniker mycket hög potential för noggranna och precisa mätningar.

För att förbättra teknikernas praktiska prestanda (bl.a. dess upplösning, men även dess tillämpbarhet) ska de utvecklade systemen inkorporera simultana mätningar i flera kaviteter och olika typer av modulationstekniker. De utvecklade systemen ska inte bara kunna mäta gasers tryck och densitet med god noggrannhet och precision i olika givna situationer, de ska även kunna användas för s.k. ”transfer of calibration”, d.v.s. kalibrering av en standard gentemot en annan. Även teknikernas möjligheter att användas för mätningar av små gasläckor ska undersökas.

Arbetet kommer huvudsakligen att ske vid Umeå universitet där en första instrumentering f.n. håller på att utvecklas. I en senare fas, då s.k. ”round robin” tester ska utföras, kommer kandidaten att till större grad även vara verksam vid RISE.

Som doktorand kommer du att vara aktiv inom forskning, läsa doktorandkurser, och eventuellt delta i undervisning av kurser på grundnivå. Anställningen som doktorand syftar till en doktorsexamen och huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Anställningen som doktorand är tidsbegränsad till fyra år på heltid.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha en tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Kompetenskrav
Den sökande ska ha en masterexamen i fysik, en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, eller ha motsvarande kvalifikationer. Kompetens och erfarenhet av experimentell forskning är meriterande. Specifik och dokumenterad erfarenhet av konstruktionsarbete är speciellt relevant och därför också meriterande.

Den sökande bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha en förmåga att arbeta med experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp. Ett krav är att den sökande måste ha mycket goda färdigheter i både talad och skriven engelska.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker.
2. En meritförteckning.
3. Kopior av examensbevis.
4. En lista på universitetskurser med betyg.
5. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Information
För ytterligare information, kontakta Professor Ove Axner, ove.axner@umu.se;
tel.: 090-786 6754
Ansökningar skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi.
Sista ansökningsdag är 2018-04-27.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Under vårterminen 2018 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-600-18
Kontakt
  • Ove Axner, 090-7866754
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-03-28
Sista ansökningsdag 2018-04-27

Tillbaka till lediga jobb