Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Multimodal analys av data för onlinesändning: Storskalig extraktion och fusionering av metadata

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ungefär 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Institutionens Language Processing Center North studerar bl.a. formella metoder för att analysera språk både för sig självt och inbäddat i multimodala kontexter såsom webbinnehåll, videomaterial och andra former av kommunikation. Vi samarbetar med många forskare och forskargrupper världen runt och erbjuder en inspirerande atmosfär för unga nyfikna forskare.

Besök gärna http://lpcn.umu.se/ för ytterligare information.

Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi särskilt kvinnliga sökande.

Projektbeskrivning:

År 2021 uppskattas att video kommer att utgöra 82 % av all konsumenttrafik på internet. Ur datorns synvinkel är dock video tyvärr en ogenomskinlig svart låda. Algoritmisk analys av video baseras på metadata, dvs information om videon snarare än på videons innehåll i sig. Projektets mål är att utvidga nyligen utvecklade tekniker som mappar text till semantiska representationer, för att på ett liknande sätt kunna skapa semantiska representationer för multimodala data. På det viset öppnas dörren för att använda sig av videons egen semantiska information för avancerad sökning, automatisk generering av videotrailers och realtidsannonsering.

Utmaningen är att kombinera metadata från olika källor för att skapa uniforma semantiska representationer, samt att lyckas hantera stora videoarkiv. För att nå dessa mål är det nödvändigt att hitta en lämplig form av representation och att utveckla optimeringsmetoder som tillåter att hitta rätt balans mellan effektivitet och precision.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation:

Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Om anställningen:

Doktorandanställningen innefattar lön för 48 månaders forskarutbildning på heltid, förutsatt att studierna gör rimliga framsteg. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Doktorander erbjuds normalt möjlighet att samla pedagogiska erfarenheter genom att undervisa inom grundutbildningen. I det fall förlängs anställningen motsvarande grundutbildningsinsatsens omfattning (maximalt 20 %).

Allmän och särskild behörighet:

Vi söker en person med excellenta kunskaper i datavetenskap och matematik, helst i kombination med praktiska erfarenheter. Kandidater ska i synnerhet vara väl förtrogna med matematiska och datavetenskapliga tekniker för maskininlärning och ska kunna applicera dessa kunskaper inom området videoanalys. Eftersom projektet ingår i Umeå universitets Företagsforskarskola anses erfarenhet av den industriella tillämpningen av relevanta metoder vara meriterande och kommer att tas i beaktande vid urvalet av den mest lämpliga kandidaten.

Grundläggande behörighet för att antas till forskarutbildning har den som har godkända kurser om 240 högskolepoäng. För att bli antagen till forskarutbildning i datavetenskap krävs dessutom att den sökande har godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen.

Doktoranden bör vidare ha dokumenterad skicklighet vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska.

De viktigaste bedömningsgrunderna för urval är vetenskaplig skicklighet, lämplighet för det aktuella projektet, dokumenterad förmåga både att arbeta i grupp och att självständigt genomföra arbetsuppgifter.

Ansökan:

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och innefatta:

  • ett presentationsbrev som beskriver egna meriter och erfarenheter samt hur de är relevanta för anställningen (max 2 A4);
  • dokumentation av slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) och kopia på examensbevis;
  • meritförteckning;
  • för huvudområdet relevanta examensarbeten (motsvarande) samt eventuell annat vetenskapligt arbete som kandidaten vill peka på;
  • namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.

Tillträdesdag: 2018-06-01, alternativt enligt överenskommelse

Närmare upplysningar ges av professor Frank Drewes tel. 090-786 9790, e-post drewes@cs.umu.se eller docent Johanna Björklund tel. 090-786 7927, e-mail johanna@codemill.se.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-04-22.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Vi ser fram emot din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform måndadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-262-18
Kontakt
  • Frank Drewes , 090-786 9790
  • Johanna Björklund, 090-786 7927
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-26
Sista ansökningsdag 2018-04-22

Tillbaka till lediga jobb