Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt center inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Institutionen för fysiologisk botanik söker nu en förste forskningsingenjör med inriktning mot växtfysiologi och växters cell och molekylärbiologi.

Beskrivning

Utvecklingen av rotsystemet är mycket viktigt för alla växter. Växters rötter står för många grundläggande funktioner, bland annat tar de upp vatten och näring, syntetiserar och lagrar olika ämnen, förankrar växten i marken och etablerar biotiska interaktioner i rhizosfären. Mot bakgrund av detta har fler och fler växtförädlare börjat studera rotutveckling med målet att öka avkastningen. Det är särskilt viktigt inom trädförädlingen att ha ett tillförlitligt sätt att föröka avkomman från kontrollerade korsningar. Det finns därför ett stort behov att bättre förstå de cellulära och molekylära mekanismer som ligger bakom rotbildning och rotutveckling. Vi har gjort betydande genombrott i studierna av utvecklingen av lateral rötter (LR) i modellväxten Arabidopsis thaliana och i poppel. Vi vill nu överföra denna forskning till gran (Picea abies), ett modellsystem för barrträd, genom att dra nytta av de genomresurser som är tillgängliga vid UPSC (www.congenie.org).

Anställningen är på heltid (100%) och tidsbegränsad till 6 månader. Tillträde första november 2018.

Arbetsuppgifter

Arbetet handlar om att undersöka de genetiska och molekylära mekanismer som styr LR-utveckling i gran. Du kommer att identifiera gener som är homologa med kända Arabidopsis och poppel gener, som man vet är involverade i LR initiering och utveckling, och göra en fylogenetisk analys för att få inblick i evolutionen av dessa geners funktion i de olika arterna. Du kommer att studera effekten av tillväxtreglerande ämnen på LR-utveckling i granplantor som odlats in vitro, och analysera genuttryck under LR-utveckling. Arbetet innehåller flera olika typer av rekombinant DNA och molekylära DNA- och RNA-tekniker, både in vivo och in vitro, samt odling av växtmaterial i växthus och in vitro.

Kvalifikationer

Du ska ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som anses motsvara doktorsexamen i biologi, med fokus på växtfysiologi eller växters cell- och molekylärbiologi. På grund av den korta tiden för anställningen krävs god erfarenhet inom växtmolekylärbiologi, samt kunskap om barrträdens biologi, särskilt rotutvecklingen hos barrträd, samt kunskap i bioinformatik. Det krävs att du har mycket god skriftlig och muntlig färdighet på engelska, goda sociala färdigheter och att du har förmåga att arbeta självständigt och i grupp.

Ansökan Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV med full publikationslista och kopior på relevanta examen (3) en beskrivning av forskningserfarenhet (4) Redogörelse för forskningsintresse (5) Kontaktinformation till två referenspersoner.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-04-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-613-18
Kontakt
  • Catherine Bellini, 090-786 96 24
Publicerat 2018-03-29
Sista ansökningsdag 2018-04-19

Tillbaka till lediga jobb