Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet söker en doktorand för mekanistiska och strukturella studier av RNA-virus replikation.

Doktorandprojektet
Vår forskargrupp studerar hur virus modifierar de celler de infekterar. Specifikt intresserar vi oss för de drastiska förändringar av cellens membraner som plussträngade RNA-virus utför inom ett fåtal timmar efter infektion av en ny cell. Sådana virus inducerar bildningen av organeller kallade replikationskomplex, som tjänar till att kopiera virusets RNA-genom. Gömda inuti infekterade celler och associerade med cellulära membran är replikationskomplexen de mest gåtfulla manifesteringar av denna stora grupp virus som orsakar sjukdomar som spänner från förkylningar till hepatit C och tropiska myggburna febersjukdomar.

Vi söker nu en doktorand som ska studera virala replikationskomplex struktur och funktion. Doktoranden kommer använda cellbiologiska metoder för att isolera aktiva replikationskomplex från infekterade celler. Deras funktion kommer att studeras med biokemiska metoder. Avancerad kryo-elektronmikroskopi kommer att användas för att bestämma deras tredimensionella struktur. Dessa studier kommer kompletteras med strukturstudier av enskilda proteiner medelst kryo-EM, och mätningar av replikationsnoggrannhet i levande celler medelst RNA-sekvensering. God tillgång till all nödvändig infrastruktur finns i Umeå, som t ex de nya kryo-elektronmikroskopen inom Umeå Core Facility for Electron Microscopy, cellkulturfaciliteter på säkerhetsnivå 2 och all nödvändig biokemisk instrumentering. Utöver cellbiologi, biokemi och kryo-EM kommer avancerad bildbehandling vara en central del av forskningen.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har en likvärdig utländsk utbildning eller likvärdiga kvalifikationer.

Behörig till att antas för studier på forskarnivå inom medicinsk biokemi eller medicinsk biofysik är den som har avlagt magisterexamen i kemi, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande, 240 hp, varav 60 hp skall vara på avancerad nivå.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha grundläggande relevant högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng inom biofysik, biokemi, molekylärbiologi eller biologi (eller motsvarande).

Mycket goda färdigheter i engelska krävs, både muntliga och skriftliga. Den sökande ska kunna arbeta både individuellt samt som del i en grupp. Fallenhet för kritiskt och kreativt tänkande krävs. Forskningen kommer att innehålla både experimentella och beräkningsbaserade moment. Därför är det meriterande både med erfarenhet i experimentell molekylärbiologi och cellbiologi, liksom solida kunskaper i fysik och strukturbiologi och erfarenhet av beräkningsbaserad forskning inkluderande programmering.

Om tjänsten
Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Undervisning eller andra uppgifter inom institutionen kan innefattas i tjänsten (upp till max 20 % av heltid). Tjänsten är tidsbegränsad till 4 år heltidstjänst, med möjlig förlängning för att kompensera för deltidsundervisning och andra uppgifter. Lönen sätts enligt lönestegen för doktorander. Tillträde sker efter överenskommelse, dock gärna så snart som möjligt.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: 1. Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, dina skäl att söka utbildningsplatsen, och dina kontaktuppgifter. 2. CV 3. Kopior på BSc och/eller MSc avhandling, samt eventuella andra forskningspublikationer. 4. Styrkta kopior av examensbevis och betyg. 5. Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i PDF-format.

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast den 30 april 2018 via vårt e-rekryteringssystem (länk nedan). Topprankade kandidater kommer kontaktas inom två veckor efter deadline. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar lämnas av Dr. Lars-Anders Carlson på lars-anders.carlson@umu.seAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-574-18
Kontakt
  • Lars-Anders Carlson, lars-anders@carlson@umu.se
  • Matilda Djärf, matilda.djarf@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-22
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb