Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: http://www.kultmed.umu.se/ 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som vikarierande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap för perioden 180806 - 181231.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination och forskning. Anställningen avser i huvudsak undervisning och handledning i medie- och kommunikationsvetenskap på samtliga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Program- och kursadministration ingår i tjänsten liksom kurs- och utbildningsplansutveckling. Forskningstiden omfattar 20% av en heltid.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt visat pedagogisk skicklighet.

Goda språkkunskaper i svenska både i tal och också i skrift samt förmåga att undervisa på detta språk utgör ett krav för anställningen. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation, administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställningen som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra  och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenhet av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Tidigare erfarenhet av undervisning relevant för utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap och/eller strategisk kommunikation är meriterande liksom kunskap om och erfarenhet av pedagogisk utveckling.

Se Umeå universitets anställningsordning.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges särskild vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Övrigt
Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Ansökan
Tillträde: 6 augusti 2018 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Ljuslinder (tel 090- 786 79 48, e-post: karin.ljuslinder@umu.se)

Ansökan ska göras senast 2018-05-07 via e-rekryteringssystemet. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisning (OBS! gällande annonser fr o m 2018-04-11).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-06
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-469-18
Kontakt
 • Karin Ljuslinder, prefekt, 090-7867948
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-12
Sista ansökningsdag 2018-05-07

Tillbaka till lediga jobb