Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i arkeologi med inriktning mot GIS och/eller miljöarkeologi.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom arkeologi och miljöarkeologi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Institutionen ansvarar för Arkeologiprogrammet och för Masterprogrammet i miljöarkeologi. Ytterligare information om institutionen och arkeologiämnet finns här.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Anställningen är ett vikariat som omfattar 7 månader på 100%, med tillträde 180701 eller enligt överenskommelse. I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser. I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i arkeologi med inriktning mot GIS och/eller miljöarkeologi eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Förmåga att undervisa och examinera på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för att vara behörig för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området arkeologi med inriktning mot GIS och/eller miljöarkeologi, pedagogiskt utvecklingsarbete, samt god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.

För behörighet och bedömningsgrunder se Umeå universitets anställningsordning.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges särskild vikt.

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot GIS, miljöarkeologi och laborativ arkeologi, samt nordisk arkeologi. Särskilt meriterande är undervisningsskicklighet inom ett brett spektrum av dessa områden.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom dessa områden: GIS, miljöarkeologi och laborativ arkeologi, samt nordisk arkeologi.

Stor vikt ska tillmätas förmåga till pedagogiskt utvecklingsarbete och samarbetsförmåga. Planering och genomförande av undervisning samt examination sker till stor del i lärarlag, vilket kräver god samarbetsförmåga.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2018-04-30. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 7 månader och arbetsorten för anställningen är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet arkeologi finns för närvarande bara manliga lärare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-528-18
Kontakt
  • Peter Holmblad, ämneskoordinator, 090-786 79 19, peter.holmblad@umu.se
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-23
Sista ansökningsdag 2018-05-08

Tillbaka till lediga jobb