Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor inom området teologi med inriktning systematisk teologi och etik.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom teologi och religionsvetenskap ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i teologi och religionsvetenskap ansvarar institutionen för utbildning av ämneslärare i religion och för teologprogrammet. Ytterligare information om institutionen och teologiämnet finns här.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Anställningen är ett vikariat som omfattar 5 månader på 60 %, med tillträde 180901 eller enligt överenskommelse.

Undervisningens inriktning är specifikt grundkurser i etik inom teologprogrammet både på campus och internetbaserade kurser samt på lärarutbildning. En del av undervisningen kan komma att utgöras av uppsatshandledning. I anställningen ingår 48% undervisning/administration och 12% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap med inriktning systematisk teologi och etik eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för att vara behörig för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området teologi/religionsvetenskap med inriktning systematisk teologi och etik, pedagogiskt utvecklingsarbete, samt god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.

För behörighet och bedömningsgrunder se Umeå universitets anställningsordning.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges särskild vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Undervisningens inriktning är specifikt grundkurser i etik inom teologprogrammet både på campus och internetbaserade kurser samt på lärarutbildning. Särskilt meriterande är bred erfarenhet av undervisning inom detta område.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2018-04-30. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till fem månader och arbetsorten för anställningen är Umeå.
Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet teologi finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs närvaro i miljön.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-525-18
Kontakt
  • Thomas Girmalm, ämneskoordinator, 090-786 78 21, thomas.girmalm@umu.se
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-23
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb