Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Handelshögskolan, enheten för statistik söker en postdoktor för arbete med att utveckla och tillämpa statistisk metodik för studier av surveydata inom forskningsprojektet “The right question – new ways to elicit quantitative information in surveys”. Forskningsprojektet är finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Arbetsuppgifter
Vi söker personer som är intresserade av att arbeta i gränslandet mellan statistik, ekonomi och psykologi. Den sökande förväntas jobba i nära samarbete med en postdoktor i ekonomi vid SLU, Umeå campusområde, som också kommer att rekryteras till projektet, samt med forskare i psykofysik vid Stockholms universitet. Forskningen kommer att bedrivas under ledning av professor Bengt Kriström, SLU/CERE, docent Magnus Ekström, Umeå universitet, och professor Mats E. Nilsson, Stockholms universitet. Fokus ligger på att förbättra surveyundersökningar i allmänhet, inte minst sådana som används inom värderingsforskning (värdering av miljöresurser m.m.), och på att utveckla statistisk och ekonomisk teori för s.k. självvalda intervall i synnerhet, där teorin utprövas i såväl verkliga tillämpningar som i labbmiljö. Den senare viktiga delen kommer att utföras på Gösta Ekmans Laboratorium för sensorisk forskning vid Stockholms universitet.

Arbetsuppgifterna inkluderar alla aspekter inom forskning, inklusive projektplanering, presentationer på konferenser, vetenskaplig publicering i ledande statistiska tidskrifter samt vetenskapliga publikationer i andra ämnen inom de tvärvetenskapliga samarbetena. Det finns inga krav på administrativt arbete eller på att undervisa, även om det senare kan komma att ingå om så önskas.

Anställningen är på två år, med startdatum i augusti 2018.

Behörighet
Sökande ska ha en doktorsexamen i statistik/ matematisk statistik (eller motsvarande område). Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Erfarenhet relaterad till surveymetodologi, likelihoodteori, mixade modeller och/eller överlevnadsanalys är en merit. Tjänsten kräver utmärkt skriven och talad engelska. Ett intresse av att samarbeta med kollegor inom andra forskningsområden är ett grundkrav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Ett ansökningsbrev som beskriver dina kvalifikationer och forskningsintressen (max 2 sidor).
  • En Curriculum Vitae.
  • En publikationslista.
  • Kopior av publicerade artiklar och doktorsavhandling.
  • Kopior av relevanta examensbevis och annan dokumentation som du vill inkludera som stöd för din ansökan.
  • Namn, med kontaktuppgifter och e-postadresser, till minst två referenspersoner.

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-05-04.

Information
För mer information om anställningen kontakta docent Magnus Ekström, +46 (0) 90–7865212, magnus.ekstrom@umu.se.

Handelshögskolan vid Umeå universitet
Handelshögskolan (Umeå School of Business, Economics and Statistics, USBE) har drygt 150 anställda varav ca 90 disputerade lärare och forskare. Handelshögskolan består av tre enheter, en för vardera företagsekonomi, nationalekonomi och statistik samt ett gemensamt kansli som samlar de administrativa funktionerna. Vår verksamhet består av forskning, utbildning och samverkan inom de tre ämnesfälten. Vi bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom alla tre ämnen. Handelshögskolan har ett kandidatprogram, fyra civilekonomprogram och sju masterprogram samt fristående kurser. Hos oss läser mer än 3000 studenter.

Enheten för statistik
Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper. Läs mer om Handelshögskolan och enheten för statistik här: www.usbe.umu.se

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-486-18
Kontakt
  • Magnus Ekström, docent, 090-7865212, magnus.ekstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-12
Sista ansökningsdag 2018-05-04

Tillbaka till lediga jobb