Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i miljöhistoria med inriktning mot skog och klimat. Anställningen omfattar 2 år (100%). Sista ansökningsdag är 2018-04-16.

Mer om forskningsprogrammet
Anställningen ingår i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang”, finansierat av Formas och är kopplat till forskningsplattformen Future Forests. Syftet med projektet är att göra klimatfrågor relevanta för människor i olika miljöer, möjliggöra utarbetandet av rimliga strategier och utveckla lokalt skräddarsydda åtgärder för att möta klimatförändringar. Workshops och exkursioner med aktörer i norra och södra Sverige utgör projektets kärna. Projektet genomförs av en tvärvetenskaplig forskargrupp med postdoktorer och seniora forskare inom miljöhistoria, samhällsstyrning och skogsskötsel.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor i projektet förväntas du bedriva forskning självständigt och i grupp för att genomföra den miljöhistoriska delen av projektet samt bidra till projektets genomförande i stort. Resultaten från projektet publiceras i internationella vetenskapliga artiklar där du förväntas agera både som huvud- och medförfattare. Eftersom kommunikation och samverkan utgör en central del av projektet förväntas du även vara aktiv i sådana aktiviteter. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid institutionen och inom projektet och hög närvaro i miljön är ett krav. Arbetsuppgifterna består såväl av egen forskning som av samarbete med övriga forskare inom projektets ramar, men kan även omfatta forskningsadministrativa uppgifter.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För behörighet till denna anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande i ett humanistiskt ämne med inslag av miljöhistoriska perspektiv, och att man inte tidigare varit anställd som forskningsassistent eller postdoktor inom samma eller näraliggande ämnesområde. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Föräldraledighet, sjukskrivning, militärtjänstgöring etc. kan innebära att den som avlagt doktorsexamen tidigare kan komma ifråga.

Urvalet bland de sökande kommer att göras med hänsyn till den sökandes förmåga att bidra till forskningsprojektet, förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt hur väl den sökandes kompetens uppfyller projektets eftersträvade inriktning. Dokumenterad erfarenhet av visualisering av landskapsförändring är meriterande, liksom av att samla in och bearbeta intervjuer. Eftersom projektet genomförs i en internationell, akademisk miljö och i samverkan med svensktalande aktörer är god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska ett krav.

Ansökan
Till ansökan skall bifogas

(1) ett följebrev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen, redogör för sina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för förmågan att bidra till projektet (1-2 s)

(2) en meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett publikationslista, och kopia av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg

(3) sökandens avhandling samt eventuella ytterligare publikationer (max 3)

(4) en lista med 2 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro och vara inkommen senast 16 april 2018.

Övriga upplysningar
Anställningen är placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Anställningen är på 100 % i 2 år med tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av forskningsledare professor Erland Mårald (090-7866545, erland.marald@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se).

För information om institutionen se http://www.idesam.umu.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-413-18
Kontakt
  • Erland Mårald, professor, 090-786 65 45, erland.marald@umu.se
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-13
Sista ansökningsdag 2018-04-16

Tillbaka till lediga jobb