Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Estetiska ämnen söker en universitetslektor inom området musik.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde 180813 eller enligt överenskommelse. I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning äger rum på campus och är även nätbaserad. Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga. 

Behörighet
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll, visat pedagogisk skicklighet samt har högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området ämnesdidaktik med inriktning mot musik och genusperspektiv i musik. Utvecklingsarbete inom utbildning och forskning, god samarbetsförmåga samt samverkan med omgivande samhälle. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskningen
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.

Den pedagogiska skickligheten ska bedömas ur tre perspektiv: lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. För att vara behörig för läraranställning krävs att den sökande uppvisar följande högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt:

 • Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning
 • Förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande
 • Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen
 • Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning
 • Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter.

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot musikdidaktikens kärnområden. Särskilt meriterande är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom dessa kärnområden. Detta omfattar handledning av studenter i olika musikaliska/pedagogiska samarbetsprojekt med aktörer internt såväl som externt utanför universitetets organisation, vilket även berör handledning och ansvar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Erfarenhet av sångmetodik, ensemblemetodik samt undervisning inom musikalisk improvisation är meriterande.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten Den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten ska tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. För information om behörighet och bedömningsgrunder, se Umeå universitets anställningsordning.

Övrigt
I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Undervisningen äger rum både på campus och i internetbaserade kurser.

I anställningen ingår 50% undervisning/administration och 50% forskning och utvecklingstid (kompetensutvecklingstid) under de första fyra åren. Därefter är fördelningen 80% undervisning och 20% kompetensutveckling om inget annat är överenskommet. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här .
Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2018-03-20 Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Mer information
Forskning: Erik Sigurdson, biträdande prefekt, 090-786 52 69, erik.sigurdson@umu.se
Undervisning: Stigbjörn Lestander, studierektor, 090-786 79 33, stigbjorn.lestander@umu.se
Anställning: Anna Widén, prefekt, 0730-595  158

Välkommen med din ansökan!

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnena bild, media, musik och slöjd. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen har ett fyrtiotal anställda och utgör en kreativ miljö för möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. För mer information om Institutionen för estetiska ämnen, besök gärna www.estet.umu.se.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-13 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1054-17
Kontakt
 • Anna Widén, prefekt, 0730 595 158, anna.widen@umu.se
 • Stigbjörn Lestander, studierektor, 090-786 79 33, stigbjorn.lestander@umu.se
 • Erik Sigurdson, biträdande prefekt, 090 786 5269, erik.sigurdson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-27
Sista ansökningsdag 2018-03-20

Tillbaka till lediga jobb