Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi önskar förstärka vår personalstab med en forskare specialiserad på krisberedskap och krishantering och freds- och konfliktstudier.
Anställningen avser heltid och tillsvidare med start 2018-05-01 eller enligt överenskommelse.  

Arbetsuppgifter
Uppgifterna kommer att bestå av 75 % forskning och resterande del, 25 %, utgörs av undervisning.
Under en treårsperiod finns behov av en forskare som arbetar sammanlagt 75 % i två forskningssammanhang. Det första rör projektet Lokal resiliens mot radikalisering och våldsbejakande extremism – från ett krisberedskapsperspektiv och det andra programmet Varieties of Peace.

För att lyckas med forskningen i projektet krävs att du:

- aktivt och självständigt har bedrivit forskning om kris- och konflikthantering på nationell och internationell nivå och publicerat dina resultat nationellt och internationellt
- behärskar forskningsfälten terrorism, säkerhet, radikalisering och våldsbejakande extremism
- har omfattande erfarenhet av att göra intervjuer på nationell och internationell nivå med såväl krishanteringspraktiker som handläggare och tjänstemän på olika nivåer i olika länders krishanteringssystem
- analyserat samverkan mellan offentliga och civilsamhälleaktörer i arbetet med att förebygga kriser av olika slag samt förebygga konflikter och radikalisering
- analyserat blåljusmyndigheters roll i krisberedskap och krishantering
- kan utveckla länken mellan krisberedskapsarbete och fredsbyggande
- har relevant undervisningserfarenhet (från kurser som rör krishantering, samverkan, fredsbyggande, återuppbyggnad, försoning, rättvisa, samverkan mellan blåljusmyndigheter och andra aktörer vid skadeplatser)
- har erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga konstellationer
- har erfarenhet av att kontinuerligt och systematiskt föra ut forskningsresultat till relevanta målgrupper

Du kan läsa mer om programmet Varieties of peace här: https://www.varietiesofpeace.net/

Resterande tid består av undervisning om maximalt 25 %. Huvudsakligt undervisningsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examination. Undervisning sker vid Umeå universitet. Undervisning sker både på svenska och engelska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa ämnen. 

Utöver detta måste den sökande ha egna medel upp till 75 % för att kunna komma i fråga för den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna 
Avgörande vikt kommer att läggas vid den vetenskapliga skickligheten inom det aktuella området samt de särskilda krav som beskrivs i annonsen. Vidare kommer pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet och samverkan med det omgivande samhället inom området för anställningen att beaktas.  

En forskare som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

God förmåga att undervisa på både engelska och svenska samt att kunna uttrycka sig i tal och skrift är ett krav.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar, här.

Ansökan 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork/Varbi enligt de anvisningar som finns där. I det personliga brevet redogör du förvarför du är intresserad av anställningen. samt ditt intresse för undervisning och andra uppgifter.

Du ansöker i vårt e-rekryteringssystem Varbi. Vi vill ha din ansökan senast 2018-03-14.

Information om institutionen
Statsvetenskapliga institutionen har drygt 60 anställda och av dessa är en tredjedel verksamma vid Centrum för skolledarutveckling. Vid institutionen finns forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se http://www.pol.umu.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-359-18
Kontakt
  • Prefekt Magnus Blomgren, magnus.blomgren@umu.se, 090-786 61 71
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-03-14

Tillbaka till lediga jobb