Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskola

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitets Samhällsvetenskapliga fakultet har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se http://bit.ly/2EMf8yf

Doktorandanställningens inriktning

I svensk förskola strävar man i den pedagogiska verksamheten efter att ta till vara barns initiativkraft och förmågor samtidigt som förskolan vill bidra till demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Att forska om denna verksamhet kan t.ex. innebära studier av värdegrundsfrågor, barns inflytande, relationer i förskolan, inkludering av barn – också nyanlända, samt barn i samhällsperspektiv. Forskningsproblem rörande professionen eller förskolan som samhällelig institution kan också formuleras. I forskningen kan perspektiv som genus, klass och etnicitet behandlas.

Doktorandanställningen inlemmas i forskningsmiljön RECEUM, Research in Early Childhood Education, Umeå University, där forskning om fritidshem och förskola bedrivs, se. http://bit.ly/2EMf8yf

 

Kvalifikationer 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har lärarexamen (eller motsvarande), två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng (för mer information se länk till allmänna studieplanen nedan).

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till den sökandes meriter, tidigare studiemeriter samt förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Doktoranden bör vidare ha god förmåga att samarbeta och dokumenterad skicklighet vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska och svenska.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Den anställde kommer att vara placerad vid TUV, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen, http://bit.ly/2ol3oIS.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 1. CV/Meritförteckning.
 2. Ett personligt brev som beskriver hur egna meriter och erfarenheter är relevanta samt en redogörelse för det egna forskningsintresset i relation till den aktuella anställningens inriktning
 3. En forskningsskiss om 2-4 A4-sidor som beskriver forskningsfråga/-or, kort bakgrund till valet av fördjupningsområde samt förslag till upplägg av studien.
 4. En kopia med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) samt kopia på examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 5. Kopior på uppsats/examensarbete(n) som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete.
 6. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

 

Ansökan görs via e-rekryteringssystem och ska vara inskickad senast 2018-04-03.

 

Övrig information


Mer information om Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap lämnas av biträdande prefekt Ewa Rolfsman, 090-786 76 06, ewa.rolfsman@umu.se eller professor Karin Sporre, 090 786 6458, karin.sporre@umu.se

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av docent Maria Rönnlund, telefon 090-786 5861, maria.ronnlund@umu.se eller docent Linda Rönnberg, telefon 090-786 6513, linda.ronnberg@umu.se

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Tillträde: 2018-09-03 eller enligt överenskommelse.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-327-18
Kontakt
 • Ewa Rolfsman, biträdande prefekt, 090-786 76 06
 • Karin Sporre, professor, 090-786 64 58
 • Maria Rönnlund, docent, 090-786 58 61
 • Linda Rönnberg, docent, 090-786 65 13
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb