Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en doktorand i matematikdidaktik med inriktning mot specialpedagogik

Beskrivning

I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik i matematik med inriktning mot specialpedagogik. Anställningen är placerad vid NMD, se http://www.nmd.umu.se/ som bedriver utbildning inom i första hand lärarutbildningarna, samt forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik, bedömning för lärande samt utomhuspedagogik. Samarbetet med Forskarskolan innebär bland annat att doktoranden deltar i gemensamma internat, kurser och andra aktiviteter. Sista ansökningsdag är 2018-04-03.

Doktoranden kommer att ingå i UFM, se http://www.ufm.umu.se/ som är en av Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljöer. Inom matematikdidaktik och specialpedagogik är många olika forskningsinriktningar möjliga. Några förslag är användandet av de nya och obligatoriska nationella bedömningsstöden i de yngre skolåren, formativa bedömningar med särskilt fokus på elever med funktionsnedsättningar eller i behov av stödinsatser, användandet av digitala hjälpmedel för att stimulera matematiklärandet, språk- och kommunikationsperspektiv på matematiklärande eller utvecklandet av problemlösning och resonemang för elever i behov av stöd. Den sökande är välkommen att skriva sin forskningsskiss inom något av ovanstående områden eller en kombination av dessa.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Doktorander kan bli antagna till forskarstudier i matematikdidaktik via två något olika studieplaner: pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, båda med inriktning mot matematik. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de båda forskarutbildningsämnena.

För särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har lärar- eller förskollärarexamen samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik med inriktning mot matematik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har minst 90 högskolepoäng sammanlagt i matematik och matematikdidaktik. Examen skall omfatta ett examensarbete. För ämnesdidaktik är lärarutbildning och undervisningserfarenhet meriterande.

För båda dessa forskarutbildningsämnen gäller också att studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper, till exempel ämnesrelevant yrkesverksamhet, kan antas till forskarutbildningen efter prövning. Se,

Allmän studieplan för pedagogiskt arbete, http://bit.ly/2Cj92Uq

Allmän studieplan för ämnesdidaktik, http://bit.ly/2EL7Iv4

För att bli antagen krävs vidare att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen samt goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Arbetsplats är Umeå universitet. Forskarutbildningen är en campus-förlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Doktoranden förväntas också delta aktivt i institutionens forskningsmiljö. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem senast 2018-06-13. Följande handlingar ska laddas upp:

1.       Forskningsskiss över det tänkta området (max 2 sidor)

2.       Personligt brev (max 1 sida)

3.       CV/meritförteckning

4.       Examensbevis

5.       Uppsatser/övriga publikationer (bifogas som fulltext i pdf)

6.       Övriga meriter med relevans för anställningen

7.       Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan, enlig ovan, per befattning.

Övrig information

Information om Institutionen för naturvetenskapernas och matematiken didaktik lämnas av prefekt Helena Näs, telefon 090-786 9558, helena.nas@umu.se eller studierektor för forskarutbildning Madelen Bodin, telefon 090-786 9618, madelen.bodin@umu.se

Upplysningar om forskarutbildningen i matematikdidaktik lämnas av Johan Lithner, telefon 090-786 6908, johan.lithner@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-321-18
Kontakt
  • Helena Näs, prefekt, 090-786 95 58
  • Madelen Bodin, studierektor för forskarutbildning, 090-786 96 18
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-06-13

Tillbaka till lediga jobb