Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier utlyser en doktorandanställning inom huvudområdet de moderna språkens litteratur med inriktning mot engelska, ryska eller spanska och genusvetenskap. Välkommen med din ansökan senast 2018-03-19.

Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Mer information om vår verksamhet finns på vår hemsida, och för mer information om den aktuella utlysningen, se här.

Genusforskarskolan har sedan 2001 erbjudit samfinansierad forskarutbildning i samverkan med alla fakulteter vid Umeå universitet. En anställning som doktorand med anknytning till UCGS innebär därför ett aktivt deltagande i en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, där för närvarande ett trettiotal doktorander är verksamma.

Forskarämnet de moderna språkens litteratur innefattar litteraturstudier inriktade på specifika språkområden. Avhandlingsprojekt som kan komma i fråga för den aktuella doktorandanställningen väljs fritt av respektive sökande förutsatt att det har en genusvetenskaplig inriktning, och att miljön kan erbjuda relevant handledning. Läs mer om våra handledares forskningsinriktningar här. Kontakta gärna möjliga handledare inför ansökan!

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad. Om innehållet i forskarutbildning i de moderna språkens litteratur, se den allmänna studieplanen.

Behörighetskrav och bedömningskriterier

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (HF 7 kap 35 §). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (HF 7 kap 39 §) För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i de moderna språkens litteratur krävs att den sökande har motsvarande 120 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för forskningsområdet, vari ett examensarbete/motsvarande omfattande minst 15 hp ska ingå. Urval bland sökande till ledig plats inom utbildningen på forskarnivå ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat och kvaliteten på inlämnad forskningsskiss.

Följande bedömningsgrunder ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
• nyfikenhet, företagsamhet och kreativitet, vilket ska framgå av det bifogade examensarbetet för magisterexamen eller motsvarande;
• god skrivförmåga;
• mycket god skriftlig och muntlig kompetens i svenska (eller annat nordiskt språk) och/eller engelska;
• förmåga att arbeta såväl individuellt som tillsammans med andra.

Ansökan
Till en fullständig ansökan ska bifogas:

1. Personligt brev
2. Forskningsskiss över det tänkta området (max 5 sidor exklusive referenser)
3. CV/meritförteckning
4. Examensbevis
5. Uppsatser/övriga publikationer
6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Maria Lindgren Leavenworth, maria.lindgren@umu.se, +46 (0)90 786 52 41, eller biträdande prefekt Marlene Johansson Falck, marlene.johansson.falck@umu.se, +46 (0)90 786 60 04

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan ska göras senast 19 mars 2018 via e-rekryteringssystemet.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-279-18
Kontakt
  • Maria Lindgren Leavenworth, docent, 090 786 52 41, epost maria.lindgren@umu.se
  • Marlene Johansson Falck, docent, 090 786 6004, epost marlene.johansson.falck@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-19
Sista ansökningsdag 2018-03-19

Tillbaka till lediga jobb